– Dette var uventet, men gledelig støtte fra banknæringen, sier Siri Jensen som er talsperson om pensjon for Kvinnefronten.

Hun mener dette viser at den foreslåtte pensjonsreformen møter bred motstand blant kvinner: – Det er nesten utrolig at det går an å ta en slik politisk reform alvorlig, mener Siri Jensen.

Må ta mer ansvar selv

Kvinnefronten ønsker politiske løsninger som sikrer menn og kvinner lik pensjon.

Forbrukerøkonom Ellen Dokk Holm påpeker på sine side at de fleste ektepar også har mulighet til å gjøre noe med dette selv.

– Kvinner må ta mer ansvar for egen alderdom. Kvinner som i dag tar seg råd til å jobbe deltid, må også klare seg med mindre som pensjonister, sier hun.

Til tross for at halvparten av alle gifte kvinner blir skilt er det, ifølge Ellen Dokk Holm, svært få kvinner som tenker på at deltidsarbeid også førere til redusert opptjening av pensjonspoeng.

– Dersom avtalen er at den ene ektefellen jobber og den andre er hjemmeværende, så bør det også være naturlig å etablere en ordning med privat pensjonssparing for den hjemmeværende ektefellen, slik at begge får like god pensjon.

Reform rammer kvinner

Tre ganger så mange kvinner som menn over 70 år lever alene. To tredeler av alle over 80 år er kvinner. En reform som innebærer at kvinner kommer dårligere ut enn menn i forhold til dagens system, må bety at regjeringen mener at kvinner er mindre verdt enn menn, hevder Kvinnefronten.

– Kvinner som veksler mellom heltid og deltid kan tape 50.000 i året i 2050 – på bortfall av besteårsregelen og innføring av delingstall. Ektefelledeling av pensjonsrettigheter ved skilsmisse er heller ingen erstatning for besteårsregelen, sier Siri Jensen.

Hun mener den foreslåtte pensjonsreformen er kvinnefiendtlig. Kvinnefronten vil forsvare besteårsregelen som hittil har vært basert på de 20 beste inntektsårene. Reformen legger opp til at alle inntektsårene skal telle med.

– Dette er en katastrofe for kvinner. Når kvinner endelig begynner å tjene egne pensjonsrettigheter og få stadig større glede av besteårsregelen, da skal den fjernes.

Taper på omsorg

En mor som er hjemme i ti år med barn, risikerer å tape store pensjonsutbetalinger dersom hun og mannen skilles. Forslaget i pensjonsreformen innebærer at ektefeller som er hjemme med barn under 6 år, vil opparbeide seg pensjonspoeng av et beløp som er basert på 4,5 ganger Folketrygdens Grunnbeløp.

– Det tilsvarer en lønn på 256.000 kroner. For mange er dette sikkert en bra inntekt, men det er likevel godt under det en lærer eller sykepleier tjener i full jobb, sier Ellen Dokk Holm.

Kvinnefronten mener imidlertid at privat pensjonssparing ikke er noen god løsning – og vil heller ha offentlige løsninger som sikrer alle lik rett til pensjon.

– Det vil være en langt tryggere løsning for kvinner om mannen tar et like stort ansvar for familien og vi får innføring sekstimersdagen, sier Siri Jensen.