Veistrekningen regnes som landets farligste, og tre til fire liv går tapt på strekningen hvert år. Nå håper veivesenet at lyssettingen skal gjøre noe med dødsstatistikken:

Belysning av trær, bruer fjellskjæringer og andre objekter skal gi trafikantene på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen en mer opplevelsesrik tur - og holde trafikantene mer konsentrerte og mer våkne.

– Vil ikke dette distrahere?

– Nei, det er vi svært oppmerksomme på. Det opplyste vil ses på lang avstand, og du skal ikke behøve å snu på hodet for å få det med deg. Vi følger at vi bidrar med noe helt nytt i kampen mot trafikkdød, sier prosjektleder for E& Gardermoen-Biri, Taale Stensbye. Uoppmerksomhet hos sjåfører er den fremste ulykkesårsaken på denne strekningen.

Tryggere i mørket

Opplevelsene skal stimulere trafikantene på kvelds- og nattetid, og da spesielt i den mørke årstiden.

– Vi forventer at trafikantene blir mer våkne og dermed mer konsentrerte over lengre tid av disse stimuliene. Vi ser for oss at det vil være cirka ett lyspunkt for hver mil mellom Gardermoen og Kolomoen, forteller Stensbye.

Lite energi

Elementene som skal belyses på strekningen Gardermoen-Kolomoen, vil blant annet bli belyst av såkalt LED-lys.

Dette er en type teknologi som har et minimalt forbruk av strøm, noe som gjør at LED-lys er betraktelig rimeligere å benytte enn vanlig teknologi.

– Ettersom vi belyser elementer i naturen, er det få driftsutgifter utover strømutgifter knyttet til belysning av disse elementene. Kostnaden ved å montere belysningen varierer fra vel 100.000 kroner til oppunder en million kroner per enhet som belyses. Dette er penger storsamfunnet vil spare inn i form av færre ulykker, sier Taale Stensbye.