Mens Romerike på det meste hadde 71 postkontorer og 26 brevhus i 1957, synger det på siste verset for de to siste postkontorene.

Opprinnelig skulle Jessheim ha vært nedlagt 17. juni, men det blir sterkt redusert dift fram til 11. august. Lillestrøm postkontor vil bli nedlagt på tampen av året.

Siste arbeidsdag

De fleste av de sju ansatte ved Jessheim har hatt sin siste arbeidsdag i Posten. Verken Britt Hertzenberg (57) eller Eivor Økland (51) har nytt arbeid å gå til, men de henger ikke med hodet.

– Vi vet at det ikke blir helt enkelt å få ny jobb, men vi har ikke hastverk. Posten gir oss heldigvis en god sluttpakke.

Mens Britt begynte i 1980, fikk Eivor jobben i 1982. De hadde aldri sett for seg nedleggelse på Jessheim, som attpåtil fikk bystatus i 2012.

Minnealbum

Venninnene og kollegene har planlagt Oslo-tur på den første dagen som ledige.

– Vi har hatt det fint, med mange hyggelige kunder, synes Eivor.

Siden jul har hun fotografert nesten ett tusen kunder. Tanken er å lage et minnealbum. Kun fem har motsatt seg fotografering.

– Her vil det også bli plass til avisutklipp, som «Dagens rose» fra en kunde i Romerikes Blad.

Fortsatt stor trafikk

En som ikke hadde noe imot å bli fotografert på Eivors siste arbeidsdag var Jon Åge Grøndalen.

– Det blir spesielt ikke å kunne gå hit flere ganger i uka. «Post i butikk» fungerer vel greit, men problemet er at det hele tiden dukker opp uerfarne ekspeditører bak disken.

Trafikken ved Jessheim postkontor er fortsatt ganske stor, med 400–450 ekspedisjoner hver eneste dag. Ofte står det lange køer av ventende, men det forhindrer altså ikke nedleggelse.

Distriktssjef Ronald Skorstad, opplyser at Jessheim får to «Post i butikk».

– I går åpnet en «Pib» hos Rimi, mens Coop Obs åpner «Jessheimbyen post i butikk» 12. august.

Dropper bedriftssenter

Posten har derimot droppet tanken om å etablere et bedriftssenter på Sand.

– Tilbakemeldingene var entydige, kundene ønsket ikke et slikt senter så vidt langt utenfor byens sentrum.