Solgte driften av bygdetunet

Artikkelen er over 13 år gammel

Driften, og særlig forvaltningsansvaret av Rælingen bygdetun skal overdras til stiftelsen Akershus Fylkesmuseum.

DEL

Det vedtok kommunepolitikerne i går kveld. Samtidig ble det bestemt at det skal opprettes et brukerråd for tunet som ligger ved Rælingen kirke. Jorunn Johansen (Ap) og Arild Rambøl (H) ble valgt.

I rådmannens saksframlegg vises det til statens føringer og uttrykte ønske om at små museer skal gå sammen i større enheter. Dette har kommunen valgt å være med på fra starten av både i styringsgrupper og arbeidsgrupper. Målet er å kunne være godt orientert og delta som premissleverandør.

"Statens målsettinger knyttet til større museumsenheter er ideelle, og det må være et håp om at de er realiserbare over noe tid" , skriver rådmannen i sin innstilling.

Det er også klart at administrasjonen har foreslått at det opprettes et brukerråd for å sikre informasjon og medvirkning. Den samme administrasjonen er også opptatt av at frivillig innsats videreføres og at Rælingen historielag fortsatt har det daglige driftsansvar for bygdetunet.

Avtalen innebærer at Rælingen kommunen til å videreføre sitt årlig tilskudd på 40.000 kroner.

Artikkeltags