Eiendomsmegler John Are Iversen i Foss & Co Næringsmekling forsøker å selge prakteiendommen Eidsverket på Bjørkelangen for 57 millioner kroner.

– Vi har opplevd god interesse for Eidsverket. Men dette er en eiendom det vil ta noe tid å sette seg inn i for mulige kjøpere, forteller Iversen til Indre Akershus Blad.

Kort tid etter at det ble kjent at gården skulle selges, startet ryktene om potensielle kjøpere å svirre.

Ti gode interessenter

– Hvor mange interessenter snakker vi om?

– Vi har rundt ti gode interessenter per i dag, opplyser eiendomsmekleren.

– Har det kommet inn bud?

– Nei.

En av de pengesterke kjendisene som har vært nevnt som mulig kjøper av Eidsverket er Hans Rasmus Astrup fra Gan.

Astrups talsmann, Even Elander, kan fortelle at multimillionæren ikke blant de "gode interessentene".

Legges på is

– Astrup har bestemt seg for å legge Eidsverket på is. En av årsakene er det betydelige vedlikehold- og oppussingsbehovet på eiendommen, forteller Elander.

Eiendomsmegler Iversen mener det finnes få konkrete kjøpere til Eidsverket i markedet, men det faktum at eiendommen selges som et aksjeselskap gjør salgsprosessen enklere.

– Det er få eiendommer som er omgjort til aksjeselskap, fordi dette har vært en lite kjent mulighet. Selskapsformen åpner opp flere muligheter for kjøpere, mener Iversen.

– Hva har de interesserte antydet at de vil bruke Eidsverket til?

– Det er så mangt. Noen ser for seg eiendommen som et firmasted, andre vurderer å bruke Eidsverket til kurs og konferanser. Det finnes også interesserte som ser på Eidsverket som en privat eiendom kombinert med noe næringsvirksomhet, opplyser John Are Iversen.

Dette er Eidsverket

Eidsverkets hovedbygninghar en kjerne bestående av to tømmerhus fra 1700-tallet. Omkring 1830 kom eiendommen i familien Haneborgs eie, og det var godseier Halvor Haneborg som i årene 1865-73 fikk foretatt den omfattende ombyggingen.

  • I 1760-årene ble det funnet jernmalm i Setskog. Eidsverket kom i drift i 1765, gikk senere konkurs.
  • I 1810 ble det anlagt glassverk der. Glassverket ble nedlagt i 1817-1818.
  • I 1840 ble det anlagt spikersmie på Eidsverket, senere bomullsveveri med 30 vevstoler, smie, mølle og sagbruk.
  • Da Norske Skog fusjonerte med blant annet Saugbrugsforeningen og overtok eiendommen i 1991, var huset svært forfallent.