Småbyen Lillestrøm blir stor

SKYLINE: Slik kan Lillestrøm se ut om få år med tre nye høyhus. De ser «storbyen» fra Rælingsiden, der LSK-hallen ligger til høyre og Shell-stasjonen i Lillestrøm sør nederst til venstre.ILLUSTRASJON: BLÅ ARKITEKTUR LANDSKAP AB

SKYLINE: Slik kan Lillestrøm se ut om få år med tre nye høyhus. De ser «storbyen» fra Rælingsiden, der LSK-hallen ligger til høyre og Shell-stasjonen i Lillestrøm sør nederst til venstre.ILLUSTRASJON: BLÅ ARKITEKTUR LANDSKAP AB

Artikkelen er over 5 år gammel

Her ser du de første tegn på at småbyen Lillestrøm vil vokse og bli storby. Det kommer snart bygg i ulike høyder, fra fire til 14 etasjer.

DEL

Det du nå ser er et resultat av et tett samarbeid med tre eiendomsutviklere, arkitekt og Skedsmo kommune. Aldri før har kommunens fagfolk vært inne i planlegging på så detaljert nivå av et prosjekt. Allerede i høst skal kommunestyret behandle prosjektet.

Bolig og næringsprosjektet er lagt til området fra Stortorget og østover mot Jernbanen. Det er en del av et større område som kalles Lillestrøm øst, som blant annet også innbefatter Kvartal 8 og Meierikvartalet.

Godt samarbeid

Prosjektet du ser her, kalles område A i Lillestrøm Øst.

Eiendomsutvikler Tor Taraldset, som eier rundt 50 prosent av området, roser samarbeidet både med sine partnere, men også samarbeidet med kommunen.

– Samarbeidet med kommunen har vært alfa og omega for dette prosjektet, sier han.

Fra småby til storby

– Med dette prosjektet blir Lillestrøm en storby, men en storby med småhusbebyggelse. Nå blir Lillestrøm satt på kartet, sier Taraldset og fortsetter:

– Og prosjektet er gjennomførbart. De første boligene, nærmest Stortorget, skal stå ferdige allerede om to år. Bygninger mot jernbanen, der Nordmanngården står i dag, om tre-fire år. Resten skal bygges ut etter hvert som folk flytter ut av området.

Kommunens prosjektleder Øyvind Daaland Lesjø mener dette er et unikt prosjekt der kommunen har vært med helt fra starten.

– Utfordringen med områderegulering er at det blir en ren flateregulering. Man vet ikke riktig hva som kommer. Her har vi vært med å planlegge i detalj hva som kommer, sier han.

Folkemøte

Det er planlagt et folkemøte 27. februar om hele prosjektet. Prosjektet ligger helt inn til Funkisbyen, der mange vil merke at storbyen vokser inn i småhusbebyggelsen.

Eiendomsutvikler Taraldset mener de har tatt hensyn til de som bor i småhusene. Blant annet er de laveste bygningene lagt nærmest inntil Funkisbyen. De tre høyhusene på 14 etasjer lenger unna.

Volumbonus

Byggenormen i Lillestrøm er fire pluss én tilbaketrukket etasje på toppen. Men ingen bygninger får overstige referansehøyder på rådhustårn eller kirketårn, med få unntak. Utbyggere som gir rom på bakken vil få volumbonus.

– Hvis man «frigir» arealer på bakken, kan man putte noe av det på toppen, sier Ulf Bakke (Ap), leder i Hovedutvalg for teknisk.

Se alle skissene her!

Sakens gang:

  • 8. juni 2011 ble det stilt krav til områdereguleringsplan for Lillestrøm Øst. Samme år ble rådmannen gitt fullmakt til å sette i gang arbeidet med slik plan, samt sette i gang forhandlinger med private eiendomsutviklere om en avtale om plansamarbeid.
  • Planen ble kunngjort i mars 2013 med varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale, samt offentlig ettersyn.
  • 8. januar 2014 gikk områdereguleringsplanen i Hovedutvalg for teknisk sektor i Skedsmo kommune og ble vedtatt med mindre endringer. Planen legges ut til offentlig ettersyn.
  • August/september 2014: Saken kommer opp til annen gangs behandling i utvalget. Deretter går saken til formannskap og kommunestyret. Det skjer også i august/september.
  • Hensikten med planen er å realisere utbyggingspotensialet i Lillestrøm med en forsterket byvekst i de sentrale områdene, og et mål om at Lillestrøm skal innta en større og viktigere posisjon i Oslo-regionen.
  • Lillestrøm Øst, delområde A, strekker seg fra Stortorget og østover mot jernbanen, og grenser til Funkisbyen med småhusbebyggelse.
  • Det er foreslått tre hus i 14 etasjer.

Artikkeltags