Slorarensing koster 10 mill.

STÅR FAST: Skedsmoordfører Ole Jacob Flæten står fast ved at det skal bygges flerbrukshall på Slora med tilhørende parkanlegg og gangbro over Sagelva. 
FOTO: LARS P. HALLINGSTORP

STÅR FAST: Skedsmoordfører Ole Jacob Flæten står fast ved at det skal bygges flerbrukshall på Slora med tilhørende parkanlegg og gangbro over Sagelva. FOTO: LARS P. HALLINGSTORP

Artikkelen er over 6 år gammel

4.000 kubikkmeter forurenset masse må kjøres til Drammen før det kan bygges noen idrettshall på Slorabanen.

DEL

Det konkluderer den ferske miljøanalysen av tomta, der det politiske flertallet vil bygge en tobaners flerbrukshall med tilhørende park og gangbroforbindelse over Sagelva.

Underdekning

Kostnadene for å gjennomføre det nødvendige opprensningsarbeidet er beregnet til 8-10 millioner kroner.

I forbindelse med miljøtekniske undersøkelser av eiendommen i 2007, ble det avsatt én mill. til miljøsanering. Med den nye prisen på bordet gir det en underdekning på 7-9 millioner kroner.

En sum ordfører Ole Jacob Flæten (Ap) mener kommunen måtte ha tatt uansett.

– To forskjellige ting

– Jeg ser på dette som to forskjellige ting. For oss er det viktig å få på plass, hall, park- og bruprosjektet. Så visste vi at det ville komme kostnad derfor rensking av tomta, sier ordføreren.

Penger til renskingen skal han nå bruke budsjettforhandlingene på å finne.

– For å være helt ærlig visste vi ikke hvor dyrt det ville bli. Det var et spenningsmoment, men det var noe vi måtte ta før eller senere, poengterer han.

Eiendomsskatt

Flertallskoalisjonen (Ap, V, SV, Krf og SP) satt allerede av ved budsjettbehandlingen før jul i 2012 av 93 millioner kroner for å få realisert en hall (67 mill), park (13 mill) og bro med gangvei (13 mill).

Prosjektet skal finansieres gjennom eiendomsskattemidler.

Full av forurensing

Slora har tidligere blitt fylt ut med produksjonsavfall fra Strømmen Staal og det har vært drevet skraphandlervirksomhet på deler av eiendommen.

Resultatene av den miljøtekniske grunnundersøkelsen som nå er gjennomført viser at det er behov for mer omfattende tiltak for å kunne tilfredsstille de krav til jordkvalitet som følger av ny reguleringsplan.

Det forutsettes at inntil 4000 m3 med forurensede masser fjernes og deponeres.

Massene må transporteres til Lindum gjenvinningsstasjon i Drammen. De forurensede områdene må deretter foregles med en membran og dekkes med rene masser.

Må fjernes

Uavhengig av fremtidig bruk vil det være nødvendig å fjerne de alvorligste giftforekomstene.

Rådmannen har nå fremmet en sak for politikerne som skal behandles av Formannskapet onsdag 27. november.

Her anbefaler han å legge opprensningsjobben innenfor det vedtatte budsjettet på 93 millioner kroner, og utsette planene om en gangvei og broforbindelsen over Sagelva.

Artikkeltags