Meklingsinnspurten i stat og kommune er i gang og det kan ligge an til storstreik fra onsdag morgen.

Klarer ikke partene å løse pensjonsspørsmålet innen fristens utløp midnatt i morgen, vil rundt 27.000 offentlig ansatte gå ut i streik

På Romerike vil cirka 1100 offentlige ansatte bli tatt ut.

Alvorlig for Skedsmo

Skedsmo kommune er blant dem som blir hardest rammet på Romerike.

518 ansatte vil bli tatt ut ved en eventuell streik.

Av disse er 225 ansatte i skoler og barnehager.

Helge Dulsrud sektorsjef for undervisningen i Skedsmo kommune, jobber nå for fullt for å finne en løsning dersom det blir streik.

– Dette er en svært alvorlig situasjon for oss, sier han til rb.no

Stengte skoler

Streiken vil føre til at totalt fire skoler i Skedsmo blir stengt:

  • Stav ungdomsskole
  • Vardeåsen barneskole
  • Gjellerås barneskole
  • Vigernes barneskole

På Stav ungdomsskole vil eksamen bli avlyst hvis sensorene er blant dem som streiker.

Alle styrere og pedagogiske ledere i de 21 kommunale barnehagene blir også tatt ut.

Kommunen jobber nå med en løsning for å fortsette driften av barnehagene.

Hva mener du om streiken?
Si din mening nederst i saken!

Mindre politiressurser

– Hos oss blir drøye 100 personer tatt ut i streik. Alt fra tjenestemenn til sivile og jurister, forteller politimester Jørgen L. Høidahl i Romerike politidistrikt til rb.no.

Til daglig har politidistriktet mellom 500 og 600 ansatte.

– Det sier seg selv at en eventuell streik vil ramme oss sterkt, sier politimesteren.

Jørgen L. Høidahl legger ikke skjul på at streiken også vil ramme befolkningen på Romerike.

Likevel legger han vekt på at det viktige arbeidet og liv, legeme og helse prioriteres.

Slik rammes politiet:

  • Nesten samtlige jurister kan bli tatt ut, noe som vil ramme domstolene betraktelig.
  • Etterforskningen vil bli påvirket.
  • Trafikkseksjonen rammes, det vil bli gjennomført færre kontroller enn normalt.
  • Politiet på Gardermoen
  • Forvaltning og diverse namsgjøremål.

Eksamen i fare

46 ansatte ved Høgskolen i Akershus blir tatt ut ved en eventuell streik.

– Dette er alle typer stillinger, ledere, faglærere og administrasjonspersonale, sier pressekontakt Jan Eriksen ved høyskolen.

På sikt kan streiken ramme undervisning, veiledning og eksamen.

– Inntil videre blir planlagte eksamener gjennomført, men muntlig eksamen er i fare dersom eksterne sensorer blir tatt ut i streik, sier Eriksen.

Faglærere i streik vil også påvirke elever som er i avslutningsfasen av oppgaveskriving og store innleveringer, som blant annet bacheloroppgave. De vil ikke kunne gi elevene veiledning.

Alle skriftlige eksamener før 8.juni blir gjennomført, men blir streiken langvarig kan eksamen stå i fare.

Støtter du en eventuell streik?
Si din mening!

Videregående skoler

216 lærere på videregående skoler rundt om på Romerike kan bli tatt ut i streik på onsdag.

Det er særlig Lillestrøm videregående skole som blir utsatt, der blir 91 lærere eventuelt tatt ut.

– Ut fra meldinger vi har fått vil sentralgitt eksamen bli gjennomført som normalt, men dersom streiken blir langvarig kan blant annet muntlig eksamen stå i fare, sier informasjonsrådgiver Jan Ivar Bøe, i Akershus fylkeskommune