Gå til sidens hovedinnhold

Slik er vannkvaliteten i romerikskommunene

Artikkelen er over 16 år gammel

Ullensaker I Ullensaker er badevannskvaliteten sjekket på disse stedene: Stordammen, Nordbytjernet, Ljøgodttjern, Hersjøen og Aurtjern. Kvaliteten er god overalt. Måletallene for tarmbakterier per 100 ml vann er mindre enn 10 i alle vannene.

Eidsvoll

Folk bør ikke bade i Stensbydammen og Øvre Hoelsjø i Eidsvoll, som har bakterieinnhold langt over grensen av det som er akseptabelt. I Nord Fløyta, Sør Fløyta, Støjordet, Nedre Hoelsjø, Vorma (Sundet) og ved Langton, Årnesstranda og Rødvika badeplass i Eidsvoll er målingene innenfor grensene.

Hurdal

I Hurdal er vannkvaliteten kontrollert ved tre badeplasser i sommer. På Åsand var måletallet for tarmbakterier 30 per 100 ml vann, og det betraktes som svært bra. Ved Meieriodden og ved Haraldvangen var tilsvarende tall henholdsvis to og null per 100 ml vann.

– Vi har også målt farge og sikt. Begge deler var svært tilfredsstillende, sier ingeniør Per-Terje Bråthen som er ansvarlig for vannmålingene i Hurdal kommune.

Gjerdrum

I Gjerdrum er kvaliteten på vannet i Lysdammen målt to ganger i sommer. Ass. helsesjef Einar Sæves bekrefter at begge målingene var svært tilfredsstillende. Til uka blir det tatt nye kontrollmålinger i Lysdammen.

Nannestad

Ved Lima sør i Hurdalssjøen og i Låkedalen bedømmes kvaliteten på badevannet som mindre god på grunn av for mye tarmbakterier. Kommunelege Ståle Grøthe har foretatt mikrobiologiske målinger i Lima, og mener det er langt igjen til at vannkvaliteten må betraktes som uakseptabel. Både i Stordammen og ved Gåfossen i Leira er vannkvaliteten god.

Siktdyp og vannfarge er imidlertid mindre godt ved Stordammen, mens de fysiske målingene viser god sikt og farge i Leira, ved Lima og i Låkedalen.

Nes

I Nes kan man også trygt bade alle fire stedene hvor det er foretatt målinger. Daskerud, Veslesjøen, Fløyta og Bjørknessjøen har alle verdier langt under faregrensa.

Lørenskog

Kommunelege Per Vium anbefaler ikke bading i Gundersenvika på Fjellhamar. Her er måltallet for tarmbakterier 350 per 100 ml vann. På de to andre badestedene som er sjekket – Vangen og Langgrunna i Langvannet – er vannet av utmerket kvalitet.

Fet

Det er tatt prøver av vannet i Varsjøen, Valtjern og Gansvika i Øyeren. Alle steder er det bare å kaste seg uti.

Aurskog-Høland

Kvaliteten på badevannet ved Tangen og Kirkevika – begge i Setten, Røytjern, Skullerudsjøen, og Halsnes i Mjermen er meget god.

Sørum

Det er ingenting å utsette på vannkvaliteten på badeplassene Bingsfoss, Hellesjøtjennet og "Badern" ved Rånåsfoss.

Skedsmo

Prøver av vannet i Stampetjern tas i dag. Resultater kommer før helgen.

Rælingen

Resultater av dagens prøver klar om et par dager.

Enebakk

Vannprøver er tatt, men resultatene foreligger først senere i uka.

Nittedal

Skal ta vannprøver i dag. Resultater kommer i neste uke.