Slår et slag for slagrammede

Artikkelen er over 12 år gammel

Tidligere kabinettssekretær ved Slottet, Magne Hagen fra Strømmen, er rammet av hjerneslag. Hans datter, Høyres gruppeleder Lise Hagen Rebbestad, vil nå gjøre hverdagen for de syke bedre.

DEL

– For min far er det for seint, så det er ikke for ham jeg slåss når jeg velger å gå ut med dette, understreker hun.

Tallene viser at svært mange mennesker, hver sjette nordmann, rammes av slag. I tillegg kommer kreftrammede og trafikkskadde. Felles for alle disse gruppene er at de trenger et tilbud som er totalt fraværende i regionen nå, mener Hagen Rebbestad.

– Jeg foreslår derfor at det etableres en rehabiliteringsavdeling eller institusjon i Skedsmo, eller som et interkommunalt tilbud for Romerike. Tilbudet må inneholde fysioterapi, ergoterapi og logopedi.

Sprek far

Det var en sprek pensjonert kabinettsekretær, ektefelle, far og bestefar som ble rammet for et halvt års tid siden. Lise Hagen Rebbestad legger ikke skjul på at familien har tatt alle midler i bruk for å gi ham best mulig tilbud.

Nå er han på rehabiliteringsposten ved Ahus (Akershus universitetssykehus) i fire-fem uker, som er lenger enn normert tid. Før han skrives ut og hjem igjen. Deretter betaler familien selv opptreningsopphold for ham på Cato Zahl-senteret i Son.

For datteren og politikeren er det følelsesladet å snakke om farens sykdom. Men i overensstemmelse med ham går hun ut i avisen og snakker om dette – og om behovet for svært mange mennesker for et bedre tilbud enn dagens.

Besparende

Det vil være besparelser – både menneskelige og for samfunnet – dersom det settes i verk bedre rehabiliteringstilbud enn dagens, fortsetter Hagen Rebbestad.

– Forskjellen mellom å sette inn aktiv og god rehabilitering umiddelbart, som har best effekt, og å gi et dårlig eller ikke noe tilbud, kan være enorm. Den kan i de verste tilfellene utgjøre en forskjell på fra fem til 50 millioner kroner, anslår hun.

Og ikke minst bety mye for den som er rammet og for nærmeste pårørende. For en for eksempel trafikkskadet person kan et opphold med aktiv rehabilitering på Sunnaas bli svært dyrt for statskassa. Mens god oppfølging lokalt og umiddelbart etter at skaden har skjedd, vil bli mye rimeligere og mindre belastende for den som er rammet.

Med rask og god oppfølging, for eksempel logopedtilbud mot afasi, kan pasienten klare seg greit alene hjemme i etterkant.

I Skedsmo i dag finnes bare to logopeder, men disse er tilknyttet undervisningssektoren i kommunen. Altså innen en helt annen sektor enn helse, og for barn og unge.

– En slagrammet med afasi trenger voksenlogoped – og gjenopptrening av språkevnene daglig, understreker hun.

Menneskeverdet

Tjenestekontoret i Skedsmo kommune, som skal ta seg av hele mennesket og de tiltak som skal iverksettes, kan bare sørge for å holde folk ved like. De kan ikke, fordi det ikke finnes gode, lokale tilbud, iverksette ordninger som gir aktiv rehabilitering.

– Dette er ikke kontoret og de som jobber der sin skyld. Forklaringen er de rammer de jobber under, poengterer hun.

Hvor en rehabiliteringsavdeling, eller også en hel, ny institusjon bør ligge, har ikke Lise Hagen Rebbestad noen bastante meninger om. Skedsmotun bo- og behandlingssenter på Skedsmokorste ble bygget med egen rehabiliteringsavdeling. Først var det ikke penger til å drifte den, så ble den åpnet. Men den gir bare korttidsopphold, med fysioterapi for kortere tidsrom, mener hun

– Dette handler om å oppfylle lovens bestemmelser om pasientrettigheter. Og det handler om menneskeverdet, avslutter Lise Hagen Rebbestad.

Artikkeltags