Slaktes for do-filming av fanger

KRITIKK: Politiet på Romerike går krass kritikk av Sivilombudsmannen vedrørende forholdene i arresten på politikammeret i Lillestrøm.

KRITIKK: Politiet på Romerike går krass kritikk av Sivilombudsmannen vedrørende forholdene i arresten på politikammeret i Lillestrøm. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Politiet på Romerike får krass kritikk av Sivilombudsmannen.

DEL

Kritikken – som kommer fram i en fersk uttalelse fra Sivilombudsmannen – omfatter spesielt lufterutinene og kameraovervåkningen i arresten.

Forholdene ble avdekket i forbindelse med et besøk 29. oktober 2009, hvor Sivilombudsmannen både var i møte med politiledelsen og fikk en omvisning på politikammeret.

Skyldte på rengjøring

I forbindelse med omvisningen reagerte Sivilombudsmannen blant annet på at kameraet i den ene ventecellen var innstilt slik at også toalettet var synlig på skjermen i operasjonssentralen.

– Dette skyldtes at kameraet var ute av stilling etter rengjøring. Så vidt jeg vet ble dette rettet opp med en gang, sier politiinspektør Hans Holmgrunn i Romerike politidistrikt.

Verken han eller noen andre i politidistriktet har kunnet redegjøre for hvor lenge kameraet har vært ute av stilling.

«Jeg har merket meg at politidistriktet rettet opp forholdet etter at det ble påpekt. Dette er positivt. Kameraovervåking av toalettområdet vil kunne oppfattes som svært nedverdigende for den innsatte, og innebære et sterkt inngrep retten til privatliv. Det er derfor beklagelig at det aktuelle kameraet har vært stilt inn på en slik måte at toalettet syntes. Feil av denne art, som forutsetningsvis vil bli oppdaget mer eller mindre med en gang, må korrigeres uten opphold. Jeg forutsetter at politidistriktet for fremtiden påser at kameraene i arresten til enhver tid er innstilt slik at tilfeller som dette unngås.» står det i en fersk uttalelse fra Sivilombudsmannen.

– Svært alvorlig

Politiinspektøren sier han ser svært alvorlig på kritikken fra Sivilombudsmannen.

– Det er alvorlig når Sivilombudsmannen mener at forholdene i arresten vår ikke er gode nok. Derfor vil vi gå gjennom våre rutiner og komme med et utfyllende svar på alle spørsmål som reises, sier politiinspektøren.

Mangler luftegård

Det er ikke bare kamerainnstillingene Sivilombudsmannen kritiserer. Han er også kritisk til lufterutinene.

«Jeg fikk under besøket opplyst at arrestantene ved Lillestrøm politistasjon for tiden ikke hadde tilgang til luftegård ettersom den gamle var revet. Det ble imidlertid opplyst at en ny luftegård etter planen skulle komme på plass «innen nyttår», dvs. årsskiftet 2009/2010. På spørsmål fremkom det at politidistriktet i mellomtiden forsøkte å gjennomføre lufting i en inngjerdet bakgård.» står det i uttalelsen.

I svarbrevet fra politidistriktet ble det opplyst at arbeidet med å bygge ny luftegård skulle igangsettes første halvår 2010.

Det vil være en fordel både for politidistriktets egen internkontroll og for eksterne kontrollinstanser at lufting i alle tilfeller føres i arrestjournalen. I journalen bør det også gis en kort begrunnelse i de tilfellene der lufting ikke er gjennomført.

– Ferdig i april

I slutten av 2010 var det fortsatt ikke blitt bygget noen ny luftegård ved Lillestrøm politistasjon.

Politiinspektøren sier det er flere grunner til at luftegården ikke er ferdigstilt, uten at han kan utdype dette nærmere.

– Det viktigste er at vi nå snart er i gang med byggingen. Vi fikk godkjent de siste tegningene i uke to, og nå setter vi straks i gang. Vi regner med å være ferdig med den nye luftegården i april, sier Holmgrunn.

– Betyr dette at luftingen av arrestantene ikke vil være tilfredsstillende før i april?

– Vi mener vi har etablert rutiner som ivaretar den enkelte arrestant sine behov. Selv om vi ikke har luftegård, finnes det andre måter å foreta lufteturer, sier han.

Artikkeltags