– Skyldes en misforståelse

Den foreløpig rapporten er klar etter godstogulykken på Sjursøya i mars der tre menn mistet livet og fire ble skadd.

Den foreløpig rapporten er klar etter godstogulykken på Sjursøya i mars der tre menn mistet livet og fire ble skadd. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Ifølge Statens Havarikommisjon var en misforståelse den utløsende faktoren for den tragiske ulykken ved Sjursøya.

DEL

Statens Havarikommisjon presenterte nå i ettermiddag den foreløpige rapporten etter den tragiske ulykken ved Sjursøya.

Tre menn – deriblant Leif Kåre Nordmo fra Rælingen og Geir Atle Lind fra Nittedal – omkom og fire ble alvorlig skadet da 16 godsvogner braste inn på terminalområdet på Sjursøya i Oslo i svært høy hastighet om ettermiddagen 24. mars.

130 km/t

Ifølge Havariinspektør Hans Bjørnseth i Havarikommisjonen hadde godsvognene en hastighet på 130 kilometer i timen da de ankom Sjursøya.

En misforståelse mellom togekspeditøren på Alna skiftestasjon og skifteleder skal ha vært den utløsende faktoren for ulykken.

– Det var uklarhet i arbeidsplanen mellom togekspeditøren og skifteleder. Men vi vil aldri finne ut eksakt hva som er sagt mellom disse to personene, for det er ikke gjort noe opptak av samtalen, sier avdelingsdirektør Kurt Olsen i Havarikommisjonen.

– Systemfeil

– Dette er mer en systemfeil enn en menneskelig feil, understreker Olsen.

Den foreløpige rapporten er basert på samtaler med personalet, og befaringer og gjennomgang av relevant informasjon.

– Vi skal ikke fordele skyld og ansvar, understreker Olsen.

Trillet ut fra sporet

Opptakten til ulykken var at en vognstamme med tomme konteinervogner begynte å trille ukontrollert ut fra sporet på Alnabru skiftestasjon. Vognene rullet videre inn på godstogsporet mot Loenga, passerte Bryn stasjon og fortsatte videre ut sporsystemet i Oslo havn mot Sjursøya.

Tre barrierer skulle hindre vogner som begynte å rulle i å løpe løpsk. Undersøkelsene har vist at disse barrierene ikke var tilstrekkelige for å stanse vognene da de først hadde begynt på ferden ned fra godsterminalen.

Erkjenner svikt

Havarikommisjonen pålegger nå Jernbaneverket å analysere driftssituasjonen på Alnabru og se på hvordan barrierer kan hindre løpske vogner.

I tillegg skal man se på sikkerhetskultur som omfatter opplæring og kompetanse, rutiner for intern rapportering og hvordan tilsynsregimet har fungert.

Jernbaneverket sier det er iverksatt strakstiltak i påvente av utbedring av terminalen til sommeren. Direktør Elisabeth Enger erkjenner at Jernbaneverket ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet på sikkerheten på lasteterminalene i forhold til de mer trafikkerte strekningene.

Artikkeltags