I kjølvannet av påstandene om at psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål Herlofsen har skrevet ut falske og uriktige legeerklæringer har Helsetilsynet i Oslo og Akershus mottatt klager på flere leger.

En av disse er en lege fra Skedsmo.

Det bekrefter juridisk rådgiver Øyvind Bernatek ved Helsetilsynet i Oslo og Akershus.

Tilsynet fikk klagen oversendt fra Statens helsetilsyn sentralt 22. desember i fjor. Den opprinnelige klagen kom inn til Helse- og omsorgsdepartementet i november i fjor.

Falsk legeerklæring

Ifølge Bernatek gjelder også klagen på Skedsmo-legen forhold rundt falsk, eller feilaktig, legeerklæring.

– Vi har rutinemessig tatt kontakt med legen og bedt om hans uttalelse og dokumentasjon i saken for å se om det foreligger et brudd, sier Bernatek.

Ifølge Helsetilsynet i Oslo- og Akershus har det kun kommet inn én klage på legen. Øyvind Bernatek ønsker foreløpig ikke å gå ut med hvem det er som har klaget på legen.

– Det skjer ikke så rent sjelden at vi får klager på legeerklæringer. Klagene går på at de kan være feilaktige men også at det er utvist dårlig håndverk.

Gjennomgår saken

Legen har fått en frist på tre uker til å legge fram sin versjon av saken og de dokumenter som vedkommende sitter på.

– Vi har som mål at ingen saker skal ta mer enn fem måneder hos oss, men det kommer selvfølgelig an på hvor mange saker vi har inne og hvor store de er. Foreløpig er det ingenting som tyder på at denne saken skal ta lengre tid, sier Bernatek.

Når helsetilsynet har fått alle fakta på bordet vil de gå gjennom saken og se om det er grunnlag for å komme med en reaksjon ovenfor Skedsmo-legen.

– Hvis det er et alvorlig brudd så vil saken bli sendt over til Statens helsetilsyn for en vurdering. Det er mange hensyn som skal tas, for eksempel hensynet til pasientens helse og sikkerhet, og vi kan utvise skjønn. Hva denne saken ender med er det altfor tidlig å si noe om, sier juridisk rådgiver Øyvind Bernatek ved Helsetilsynet i Oslo og Akershus.