RBs tall blir bekreftet av viseadministrerende direktør Stein Vaaler.

– Det innebærer at vi hele tiden må lete etter de organisatoriske løsningene som gir best kvalitet for pasientene. I neste omgang gjelder det å effektivisere driften mest mulig, sier Vaaler til Romerikes Blad.

Ledige senger

RB skriver i dag at det var 498 korridorpasienter i snitt per måned på sykehuset i årets åtte første måneder.

– Hva tenker ledelsen om dette tallet?

– Det er ingen tvil om at vi i øyeblikket – igjen – har fått for mange pasienter i korridorene. Det skyldes flere ting. Det har vært stor pasientpågang de siste ukene. Samtidig har vi redusert antallet senger noe. Per i dag har vi kapasitet vi ikke benytter, noe som gir et misforhold mellom sengene vi benytter og det behovet vi faktisk har.

– Men er det ikke et stort paradoks at mens det ligger pasienter i korridorene, står det ledige senger andre steder på sykehuset?

– Jeg ser den innvendingen, men vi er i ferd med å gjøre noe med denne situasjonen nå. Vi åpner gradvis flere senger, og håper situasjonen vil bedre seg framover.

Beklager situasjonen

– RB forteller i dag om situasjonen til Arne Nagel, som har måttet benytte toalettet til en annen pasient. Hva er din reaksjon på det?

– Vi ønsker ikke noe korridorbelegg. På et moderne sykehus er det slik at alle pasientene har toaletter på rommene. Jeg vil presisere at de er låsbare, men det er klart at vi ikke ønsker en slik situasjon.

– Midt oppi alt dette, så vil dere altså legge ned Stensby sykehus?

– Jeg skjønner at det kan virke rart at vi har liten ledig kapasitet på Ahus og samtidig vil redusere antallet senger på Stensby. Men vi jobber som nevnt med å øke antallet tilgjengelige senger, og vil gjøre alt vi kan for å få implementert pasientene best mulig på Ahus.

– Så dere ønsker ikke å ha korridorpasienter?

– Nei, det regner jeg med alle forstår. Det å få ned antallet er et svært høyt prioriteringsmål.

Ahus-ledelsen skal legge fram en sak for styret i forhold til Stensbys framtid på styremøtet i slutten av november. Da skal det tas en avgjørelse.