Skakkjørt økonomi gir stengt kirke

SLUTT: Foreløpig må prost Arne Sand konstatere at det ikke blir flere barnedåper i Lørenskog kirke. FOTO: VIDAR SANDNES

SLUTT: Foreløpig må prost Arne Sand konstatere at det ikke blir flere barnedåper i Lørenskog kirke. FOTO: VIDAR SANDNES

Artikkelen er over 9 år gammel

I fjor var det 116 barnedåper i Lørenskog kirke. Nå er det slutt på barnedåp og gudstjenester i den populære kirken.

DEL

Det er en skakkjørt økonomi i Borg bispedømme som er årsaken til kuttet.

I Nedre Romerike prosti, som den 800 år gamle Lørenskog kirke er en del av, står nå 2,5 stillinger ledig. Det finnes rett og slett ikke penger til å besette disse i år – og utsiktene for 2010 ser heller ikke lyse ut.

Både i Strømmen og Skårer kirke er det nå to prester som dekker opp for tre.

– Derfor har vi måtte foreta noen grep – til dels upopulære grep – og begrense hva vi gjør, sier prost Arne Sand i Nedre Romerike prosti til Romerikes Blad.

Riktignok får prostiet noe hjelp av en vikarprest, men det løser ikke de utfordringene de står overfor.

– Vi ser oss nødt til å kutte ut de månedlige søndagsgudstjenestene i Lørenskog kirke. Det betyr at dåpen som vanligvis er i populære Lørenskog kirke, flyttes til Skårer og Fjellhamar, sier Sand.

I fjor ble 116 barn døpt i Lørenskog kirke.

Prosten er på ingen måte tilfreds med løsningen, men sier den er tvingende nødvendig.

– Vi beklager dette veldig og skal igjen ha dåp i Lørenskog kirke i framtida. Men nå må vi finne oss i at det ikke er dåp der en stund, sier Sand.

Også neste år

Han kan ikke si noe om eksakt hvor lenge det ikke vil være barnedåp i lørenskog kirke.

– Bispedømmerådets vedtak er ut året. Men signalene er at det også vil vare utover i 2010, sier Sand.

Prosten kan fortelle at bryllup og begravelser går sin gang i alle kirkene.

– Det er selve søndagsgudstjenesten vi har skåret radikalt ned på, sier han.

Også i Strømmen blir de økonomiske problemene lagt merke til.

– Vi har hatt gudstjenester i både Skjetten menighetssenter og Strømmen kirke hver søndag. Noen av disse må vi nå slå sammen, sier Sand.

Tidligere har kapellanen i Skårer også fått noe fri til å drive arbeid på sykehjem og blant utviklingshemmede. Nå kuttes også denne aktiviteten noe.

– Denne aktiviteten blir noe beskåret, og det beklager vi også veldig, sier Sand.

Baksmell

Bakgrunnen for de økonomiske problemene mener prosten har sitt utspring fra ekstrastillingene prostiet har hatt i gode tider.

– Vi har bedt om ekstra stillinger og fått det. Men her har man nok ikke hatt helt oversikt over tid, og det har gitt en baksmell nå, sier Sand.

Kortest mulig

Presteforeningens leder i prostiet, Elisabeth Kristiansen, sier at foreningen heller ikke på noen måte er tilfreds med tingenes tilstand.

– Vi skjønner at det er en vanskelig situasjon, og vil gjerne hjelpe til. Men synes det er uholdbart at stillinger ikke blir lyst ut, sier Kristiansen.

Hun sier at prestene nå nærmest har gått sammen i en salgs dugnad for at folk flest skal få merke minst mulig til ressursmangelen.

– Vi håper at dette skal vare kortest mulig, og vi håper å være raskt tilbake i vanlig gjenge. Vi synes ikke det er noe gøy at det ikke blir dåp i Lørenskog kirke, sier Kristiansen.

Artikkeltags