Gå til sidens hovedinnhold

Sier de aldri har trent på kriser

Artikkelen er over 9 år gammel

Åtte av ti politifolk på Romerike oppgir at de aldri har trent på krise-situasjoner. – Bekrefter det jeg har visst hele tida, sier fagforenings-lederen.

Romerikes Blad har i samarbeid med Politiets Fellesforbund Romerike gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte i Romerike politidistrikt. Undersøkelsen har blant annet tatt for seg kriseøvelser. Og svaret er krystallklart:

Åtte av ti politifolk på Romerike som har svart på undersøkelsen – personene som skal ivareta publikums liv og helse i en krisesituasjon – sier de aldri har deltatt på en kriseberedskapsøvelse i regi av Romerike politidistrikt.

Politimesteren taus

Politiet har fått knusende kritikk for kriseberedskapen i kjølvannet av fjorårets terroranslag. 22. juli-kommisjonen stiller blant annet spørsmål ved om politiledelsen har sørget for nødvendig krisetrening.

Politimester Jørgen L. Høidahl nekter å fortelle hvor mye politiet på Romerike har trent på kriser.

Politiledelsen har imidlertid tilbakevist utspillet fra fagforeningsleder Arild Hustad i Politiets Fellesforbund Romerike, som hevder at krisetrening så å si har vært ikke-eksisterende i politidistriktet.

Nå får fagforeningslederen bred støtte av medlemmene på Romerike.

Hele 84,1 prosent – det vil si 228 av de 271 som har svart på spørreundersøkelsen – oppgir at de ikke har deltatt i en slik øvelse.

Undersøkelsen omfatter både sivilt ansatte og politistillinger, og de to gruppene svarer relativt likt.

Av de 41 politiansatte som oppgir at de har deltatt på kriseøvelse, svarer nesten halvparten at de kun har deltatt på én øvelse. Cirka like mange oppgir at det er «mange år siden» de gjennomførte en øvelse.

Etterlyser ærlighet

– Dette bekrefter bare det jeg har visst hele tiden. Det er sjelden jeg har vært så sikker i min sak, sier Arild Hustad.

– For meg er det helt uforståelig at politiledelsen ikke bare kan være åpne og ærlige om dette. Det er ingen tvil om at vi trener for lite. Her fortsetter man tydeligvis å dekke over sannheten, legger fagforeningslederen til.

Hustad sier han håper den knusende 22. juli-rapporten vil bidra til endringer i politiet. Men han begynner å miste troen:

– Her på Romerike fortsetter øman akkurat som før, ledelsen fortsetter å dekke over sannheten. Jeg frykter at det ikke vil bli gjort noe med ukulturen som råder, sier Hustad.

Stort behov

Et overveldende flertall av respondentene i undersøkelsen ønsker mer krisetrening.

Hele åtte av ti politiutdannede oppgir at de har et «stort» eller «svært stort» behov for å trene på krisehåndtering.

Politifolkene som jobber i ordenstjenesten – patruljerende politi – føler det største behovet for mer trening. Her oppgir hele ni av ti at de har et «stort» eller «svært stort» behov for krisetrening.

Varsler mer trening

Romerikes Blad har bedt politimester Jørgen L. Høidahl om å kommentere spørreundersøkelsen. Høidahl sender stabssjef Hans Holmgrunn for å svare på spørsmål.

– Åtte av ti politifolk, som har svar på spørreundersøkelsen, oppgir at de aldri har trent på krisesituasjoner. Hva er din kommentar til det?

– Jeg tar svarene til orientering. Vi ser at det etterlyses trening på alle nivåer, men vi har prioritert dem som trenger det mest.

Ifølge Holmgrunn er det de som skal lede og koordinere innsatsen på operasjonelt og strategisk nivå som trenger mest trening.

Som Romerikes Blad tidligere har skrevet ønsker ikke politiledelsen, av sikkerhetsmessig hensyn, å fortelle om antall øvelser som årlig gjennomføres eller hvor mange ansatte som har trent på krisehåndtering.

Holmgrunn mener at undersøkelsen gir et feilaktig bilde av krisetreningen i Romerike politidistrikt.

– Vi trener hvert år og har minst én stor øvelse i året. Samtidig som det er sagt, så kan vi antakelig aldri øve nok, sier Holmgrunn til RB.

Koster penger

Stabssjefen mener spørreundersøkelsen viser at politidistriktet har en jobb å gjøre knyttet til intern informasjon for å synliggjøre vår totale beredskap og hva politidistriktet er i stand til å gjøre med de ressursene de selv har og kan skaffe ved behov. I dag har Romerike politidistrikt avtaler med Oslo politidistrikt og andre nabodistrikt om hjelp dersom en krise skulle inntreffe.

Holmgrunn tror det er viktig med mer trening og øvelse på alle nivåer for å bli enda bedre.

– Jeg ser også muligheter til å trene mer innenfor den daglige tjeneste. Dette er noe vi allerede har satt søkelys på og som vil bli fulgt opp.

Holmgrunn legger ikke skjul på at mer trening og øvelse koster penger.

– Politidistriktet har begrenset med ressurser til disposisjon. Vi forsøker å forvalte dem best mulig slik at det blir så trygt som mulig for det publikum vi er satt til å tjene, sier Holmgrunn.

TIPS OSS Tlf: 63 80 00 00 E-post: tips@rb.no SMS/MMS: RBTIPS til 2005