Tommy Sharif møtte ikke opp da Bring Cargo AS gikk til Forliksrådet med et pengekrav mot Sharifs dekksenter på 271.773,22 kroner tidligere i høst.

Dermed er det avsagt såkalt fraværsdom i saken. Det betyr at Sharif, som i et tilsvar til forliksklagen har avvist kravet, er dømt til å betale helt i tråd med Bring Cargos krav.

Dommen falt i midten av november, og dekksenteret fikk to uker på seg til å betale de drøyt 270.000 kronene.

Bring Cargo AS opplyser til RB at de ikke ønsker å kommentere saken fordi de av prinsipp ikke uttaler seg om konkrete kundeforhold. Heller ikke Tommy Sharif ønsker å si noe om betalingskonflikten.

I dommen fra Forliksrådet framgår det ikke detaljer rundt hva som er bakgrunnen for kravet fra Bring Cargo, annet enn at det dreier seg om transport.