Hun er fylkessekretær i Mental Helse Akershus. Mental Helse er landets største organisasjon for brukere og pårørende innen psykisk helse.

– Vi har ikke noe tall på hvor mange barn som er ensomme, men vi ser en økende tendens til at barn blir gående alene. Det opplever vi når vi er på skolebesøk, sier Ann- Kristin Fiskerud.

Noen i hver klasse

Ann- Kristin Fiskerud påpeker at vi får stadig flere ensomme i samfunnet, også barn.

– Barn som strir med ensomhet, utvikler ofte psykiske problemer. Vi i Mental Helse ser resultatene av at barn ikke har fått hjelpen de trenger. Mange 17-åringer med psykiske problemer kontakter oss. Det er ofte ungdom som har vært ensomme som barn, er blitt ertet og som ikke har hatt voksne som har fanget opp problemet, sier Fiskerud.

Tall viser at hvert fjerde barn i Norge har psykiske problemer. Det bety i snitt en fem til seks i hver klasse.

Bør ta kortere tid

– Skoleverket har en stor oppgave med å sette psykisk helse på timeplanen. Skolene bør fortelle hva det er, og normaliserer det, slik at barn ikke kvier seg for å fortelle at de er ensomme, eller sliter psykisk, mener Ann- Kristin Fiskerud.

Hun er opptatt av at det må ta kortere tid fra skolene sender en bekymringsmelding til eleven får hjelp. Fiskerud sier de ensomme barna trenger oppfølging.

– Noen barn vokser det av seg, men det skal ikke bli noen sovepute for voksne og støtteapparatet. Det holder ikke med å si at ensomhet er noe som går over av seg selv, mener Fiskerud.

Hun tror det er flere grunner til at barn er ensomme.

Rollemodeller

Fylkessekretæren mener samfunnet krever mer av barn enn før.

– Du skal ha det og det utstyret, de og de klærne og være med på aktiviteter. Har du ikke det, faller du utenfor. Det uskyldige fellesskapet, som den ufarlige leken der ingen behøver vise at de kan noe, eller ha et bestemt utstyr for å være med, er nesten borte, sier hun.

Ann- Kristin Fiskerud mener foreldrene er med på å legge lista for hvordan barna blir.

– Vi foreldre og voksne kan være gode rollemodeller, og hjelpe barn til å inkludere hverandre, mener hun.