En ny nisje innen salg av tjenester er søppeltaxi. Varebiltaxier kommer hjem til deg, sjåføren laster inn skrotet, frakter det med seg og leverer på et avfallsdeponi.

– Dette er nok først og fremst et byfenomen, men nå dekker vi hele Romerike, og det virker som det er interesse for slike tjenester her også, sier daglig leder Gunnar K. Hansen i SøppelTaxi.

Alternativ

Firmaet er fra før etablert i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Mjøs-byene. De tilbyr rydding, pålasting, bortkjøring og tømming med varebiler og mannskap.

– Typiske kunder er folk som bor slik til at de har vanskeligheter med å plassere container utenfor, eller at de ikke har bil og henger. Hvis man må leie bil eller henger, eller begge deler, så kan det fort bli dyrt å få bort søpla. Mange eldre har ikke helse til å sjaue selv heller. Det er der vi kommer inn som et alternativ, sier Hansen.

Han og kona startet firmaet i 2004 etter å ha sett behovet da de ryddet i sin egen garasje.

– Vi leide en container, men den ble stående i veien for noe hele tiden. Da tenkte jeg at dette må kunne gjøres enklere, og slik ble SøppelTaxi født, forteller Hansen.

Også bedrifter

Mindre og mellomstore bedrifter står også på Hansens kundeliste.

– Mange av disse har ofte ingen løsning for bortkjøring av gammelt kontorutstyr, arkiver, konfidensielle papirer til forbrenning, gamle kontormøbler og utrangerte lagervarer. Vi tar på oss oppdrag med henting av slikt, sier Hansen.

Rydding og kasting fra dødsbo, oppussing eller garasjerydding er typiske oppdrag fra private.

– Vi tar i prinsippet med oss all slags avfall, med unntak av matavfall og løs masse. Kunden trenger ikke engang å være hjemme eller til stede når vi skal hente søpla, forteller Hansen.

Kjøper tid

Prisene på tjenestene til SøppelTaxi varierer ettersom hvor mye søppel som skal fraktes bort. Den minste bilen på tre kubikkmeter koster 625 kroner og den største på 12 kubikkmeter koster 1500 kroner, da skal alt være inkludert.

– Om det er dyrt eller billig kommer an på hvordan man ser det. Hvis man sammenligner med å leie henger og betale for å levere søpla, så tror jeg ikke våre priser er så ille. Vi har en del kunder som regner tiden sin i penger, de synes det er fornuftig å bruke litt penger for å få mer fritid til annet enn å sjaue og kjøre søppel, sier Hansen.