Seks måneders fengsel for beruset flyger

Artikkelen er over 12 år gammel

Annenflygeren på passasjerflyet til Pakistan International Airlines, som møtte beruset på jobb på Gardermoen lørdag 19 august, er dømt til seks måneders ubetinget fengsel.

DEL

Dommen var i samsvar med aktors påstand og er den strengeste straffen som noensinne er idømt en beruset pilot i tjeneste på norsk jord. Det er foreløpig uklart hvorvidt domfelte, som i Øvre Romerike tingrett nektet seg skyldig, anker til lagmannsretten.

48-åringen kom med det pakistanske passasjerflyet fra Istanbul til Gardermoen 15. august og ble innlosjert på Grand Hotel. Lørdag 19. august skulle han være annenflyger på tilbaketuren til Pakistan.

I tingretten forklarte mannen at han kvelden i forveien hadde drukket to-tre drinker i forbindelse med et opptog foran hotellet og at han senere på kvelden hadde vært på middag sammen med flere landsmenn og også der drukket alkohol.

Ble varslet

Da tiltalte kom til Gardermoen ved 12-tida lørdag var det en time til avgang. Politiet fikk melding om at en flyger i uniform som hadde sjekket inn bagasjen, trolig var beruset. To betjenter tok seg ut til flyet og da var kapteinen og annenflygeren i cockpiten. 48-åringen var da i ferd med å oppdatere flyets datasystem. I retten forklarte mannen at han forut for dette hadde sagt til kapteinen at han var syk og ikke kunne tjenestegjøre på flyturen. Kapteinen har i ettertid benektet dette.

Utåndingstesten viste at annenflygeren var påvirket av alkohol og han ble tatt med til blodprøve. Denne ble tatt halvannen time senere og viste en promille på 1,06. Mannen ble varetektsfengslet fram til hovedforhandlingen.

Retten fant ikke tiltaltes forklaring troverdig og fant det bevist at han var klar over alkoholpåvirkningen før han tiltrådte tjenesten i flyet og at han var i arbeid med datasystemet da politiet pågrep ham. Mannen har dessuten flere ganger endret forklaring fra han forklarte seg for politiet første gang. I tillegg kommer forklaringen fra flykapteinen, der det framgår at tiltalte ikke har nevnt noe om sykdom eller at det var nødvendig å innkalle en ny annenflyger.

Streng straff

Hensynet til flysikkerheten taler for en streng straff, anfører tingretten. Annenflygeren er nestkommanderende i flyet og skal blant annet overta kommandoen over flyet dersom det blir nødvendig. Ved svikt i denne funksjonen kan lett mange mennesker, passasjerer, besetning og andre bli utsatt for stor fare. Det er viktig at alle som er i ledende funksjoner i et fly skal vite at tjenestegjøring i rus blir møtt med streng straff.

34 dager i varetekt går i fradrag .

– Dette er meg bekjent den strengeste straffen noen beruset pilot er idømt i Norge, sier assisterende generalsekretær Lars Johannessen i Norsk Flygerforbund til Romerikes Blad. – Vi har støttet 48-åringen rent sosialt under varetektsoppholdet, men tar kraftig avstand fra hans handlemåte, sier Johannessen.

Artikkeltags