– Akershus Fylkeskommune og Mesta har utvist grov uaktsomhet på en rekke punkter, sier advokat Christian Lundin, som representerer familien.

Sommeren 2008 omkom familiefaren Cato Paulsen i en motorsykkelulykke i hjembygda Gjerdrum.

Tok affære dagen etter

Ulykken inntraff etter en rekke bekymringsmeldinger over den dårlige veistandarden på fylkesvei 428.

Mesta drift hadde fått i oppdrag å utbedre kritikkverdige forhold i veibanen, men det drøyde og drøyde.

Først dagen etter ulykken ble det tatt affære.

De etterlatte hevder at ulykken var et direkte resultat av et hull i veien som gjorde at Cato Paulsen mistet kontrollen over sin sykkel og havnet under en lastebil.

Kunne vært unngått

– De saksøkte på sin side hevder at det var høy fart som førte til ulykken. Vi mener vi har gode holdepunkter som viser at hullet eller grus fra hullet førte til at han skled, sier Lundin.

Han peker videre på at det ikke ble satt opp advarsler om at det var store sprekker ved ulykkesstedet.

– Ulykken kunne vært unngått med enkle midler, sier Lundin.

Nå krever hver av de etterlatte 300.000 kroner for tort og svie.

– Det er et relativt høyt beløp sett i norsk sammenheng. Men de saksøkte er store og tunge aktører, påpeker Lundin, som ikke kjenner til liknende saker.

Familien Paulsen gikk til sak for to uker siden. Nå har de saksøkte fått pålegg om å gi et tilsvar.

Lundin kan ikke si når rettssaken starter.

På tv i kveld

Eva Paulsen håper at andre ikke opplever liknende tragedier som det hennes familie ble utsatt for sommeren 2008. Derfor forteller hun sin historie på «TV 2 hjelper deg» i kveld.

– Norske veier er fulle av dødsfeller uten at Statens vegvesen gjør noe med det. Vi ønsker å sette søkelys på om mange ulykker kunne vært unngått dersom veiene hadde vært bedre, sier Magdalena Mianowicz i TV 2.