Nettavisen NA24 ferske sammenligning av kostnader ved å leie sammenlignet med å kjøpe viser at det i et treårsperspektiv er mest lønnsomt å leie.

Rekordmange leiligheter til leie, lavere prisvekst på boliger og noe vekst i bankenes utlånsrenter i årene som kommer er faktorer som bidrar til konklusjonen. Er tidshorisonten lengre enn fem år vil det lønne seg å kjøpe fremfor å leie.

Vi har sett på en toroms leilighet på 50 kvadratmeter sentralt i Oslo. Ifølge tall fra Utleiemegleren koster det 10.927 kroner å eie en slik leilighet i bydelen St. Hanshaugen. Tall fra eiendomsmeglerne viser at gjennomsittsprisen for å kjøpe denne leiligheten er 2.755.000 kroner.

Må forutsette nøkkeltall

Eie eller Leie-kalkulatoren til smartepenger.no gir raskt svar på hva som lønner seg. Før kalkulatoren kan foreta beregningen må vi ta noen forutsetninger om fremtidig boligprisvekt, inflasjon og, rentenivå. Tallene henter vi fra de siste prognosene til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Vi setter derfor forventet boligprisvekst til 3,5 prosent, inflasjonen til to prosent og boliglånsrenten til 5,1 prosent. Vi setter årlige vedlikeholdskostnader ved den nye leiligheten til 5.000 kroner året.

Med disse forutsetningene vil du over tre år totalt tjene 17.107 kroner på å leie fremfor å eie. Jo kortere tidshorisont jo mer lønnsomt er det å leie. Er tidshorisonten bare to år, vil du spare totalt 67.169 kroner på å leie fremfor å eie.

Forbrukerøkonom i Storebrand Kristina Picard understreker at det i de aller fleste tilfeller lønner seg å eie bolig.

– Ja, hvis du skal bo på samme sted i noen år framover. Men i noen tilfeller kan det være smart å leie. I det lange løp vil det imidlertid lønne seg å eie boligen du bor i. Skal du inn i boligmarkedet og bli der, ville jeg kjøpt bolig. De viktigste driverne for boligprisen, som rentenivå, arbeidsledighet, tilflytting og boligbygging tilsier at boligprisene skal videre opp på sikt. I tillegg favoriserer de norske skattereglene å eie boligen, på grunn av rentefradrag og lav formuesverdi.

Leie kan være smart i en periode

– Har du muligheten til å kjøpe bolig som student er det trolig smart, men de fleste studenter har ikke denne muligheten økonomisk. Kravet om 15 prosent egenkapital og en viss fast inntekt, er vanskelig å tilfredsstille for studenter. Et godt råd er derfor å starte sparingen til bolig så tidlig som mulig. BSU er den beste spareformen for boligsparing, men for å få utnyttet skattefradraget i BSU-ordningen må du ha skattepliktig inntekt. For unge som starter veldig tidlig med boligsparing, anbefaler jeg sparing i aksjefond frem til dagen du kan utnytte BSU-ordningen fullt ut, sier Picard.

Er tidsperspektivet på boligkjøpet under fem år, kan det lønne seg å leie. Grunnen er høye kostnader ved kjøp og salg. Dokumentavgiften ved kjøp er 2,5 prosent. Like mye kan du regne med i salgskostnader til megler, annonse og lignende.

Nedenfor er forbrukerøkonomens liste med argumenter for å eie samt argumenter for å leie. Står du foran dette valget, er det smart å tenke gjennom hva som er viktigst for deg.

Derfor bør du eie bolig:

 • Du kan oppnå verdistigning på boligen
 • Boutgiftene som betales, dekker renter og avdrag på eget boliglån
 • Det er skattemessig gunstig å eie egen bolig
 • Du risikerer ikke å bli kastet ut fordi leiekontrakten utgår
 • Du kan innrede og utforme boligen som du selv ønsker

Derfor bør du leie bolig:

 • Du slipper å ta risikoen for fallende boligpriser
 • Du har større forutsigbarhet for boutgifter, siden renten på boliglån kan stige, og det kan dukke opp feil på boligen du kjøper
 • Du har større fleksibilitet, og kan flytte lettere og billigere fra en leid bolig
 • Du kan trolig bo mer sentralt, siden det er mer overkommelig å leie i bysentrum enn å kjøpe samme sted
 • Du kan få en noe lavere boutgifter som gir deg større muligheter for annen finansiell sparing, for eksempel i aksjefond.

– Grovt sett kan du si at hvis boligprisene ikke faller mens du eier og renten holder seg under fem prosent, vil det lønne seg å eie. Stiger boligprisene med for eksempel tre prosent, vil du tåle en rente på åtte prosent før det vil lønne seg å leie. Dette resonnementet baserer seg på at leiekostnaden i gjennomsnitt ligger på rundt fem prosent av boligverdien på mindre leiligheter, i alle fall i Oslo og andre store byer. Hvis man antar at årlige eierkostnader/fellesutgifter ligger på omtrent én prosent av boligverdien, kan du si at det omtrent oppveier skattefordelen med å leie, sier Picard.

Studenter bør være forsiktige med kjøp

Leie/eie-spørsmålet er svært aktuelt i disse tider, og mange studenter lurer på om de skal kjøpe eller leie.

– Dette er et tema som interesserer og engasjerer. Økonomispørsmålet er viktig, men det er andre ting som spiller inn. Er du student bør du spørre deg om følgende:

 • Kommer du til å skifter studier og/eller studiested underveis?
 • Kommer du til å at mastergrad et annet sted enn der du tar bachelorgraden?
 • Kommer du til å skrive mastergraden for en bedrift som ligger et annet sted enn studiestedet?

– Når det gjelder de som ikke er studenter, er mitt råd å tenke gjennom dette med økonomisk fleksibilitet. Noen kjøper veldig dyrt og får det trangt økonomisk når rentene stiger. Det legger andre begrensninger i hverdagen.