River gamle Løken skole i år

KOMMUNEN RYDDER OPP: Det gamle skolebygget rives i år. Foto: Harald Gjein

KOMMUNEN RYDDER OPP: Det gamle skolebygget rives i år. Foto: Harald Gjein

Artikkelen er over 6 år gammel

Området rundt gamleskolen skal settes i stand til parkeringsarealer.

DEL

Nannestad kommunestyre skulle i kveld avgjøre videre framdrift for tidligere Løken skole i Holter. Flere av bygningene på tomta er preget av forfall, og naboer har reagert på at kommunen ikke river den gamle skolebygningen.

Nå får naboene ønsket oppfylt. Kommunestyret vedtok nemlig å rive det gamle skolebygget inkludert det gamle uthuset innen utgangen av 2012. Området rundt gamleskolen skal settes i stand til parkeringsarealer.

– Dette er en sak som har pågått i mange år. Da vi bygde Eltonåsen skole, og driften fra Løken ble flyttet dit, var spørsmålet hva vi skulle bruke husene til. Jeg er en av dem som har ment vi ikke bør selge bygningene da jeg har hatt tro og håp om at vi kunne bruke lokalene på en fornuftig måte i egen regi. Holter kulturhus har inntatt lokalene i ettertid, og har mange aktiviteter der, sa ordfører Anne-Ragni K. Amundsen fra talerstolen nå i kveld.

Legger ut deler for salg

I juli fikk Nannestad kommune tilbud fra en foreløpig ikke offentliggjort interessent som vil kjøpe gymsalen og arealene nord for «nyskolen».

Kommunestyret gikk i kveld inn for å legge ut dette tomtearealet for salg så raskt som mulig. Det vil nå bli forhandlet fram en avtale med Holter kulturhus om at deres aktiviteter skal begrenses til nyskolen – som fortsatt vil eies av kommunen.

22 lag og foreninger holder til på Løken skole.

Får driftskostnadene

Et annet punkt i avtalen mellom kommunen og Holter kulturhus vil være at styret i Holter kulturhus vil være ansvarlige for framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til eiendommen og nyskolen.

Rådmann Jon Sverre Bråthen skal nå jobbe videre ned avklaringer i forbindelse med festeavgiften på gjeldene arealer innenfor eksisterende tomteområder.

Artikkeltags