Riksantikvaren slakter rivingen av Norli

SKAPER DEBATT: Riksantikvar Jørn Holme er ikke nådig i sin kritikk av Sørum kommune og rivingen av Nordli. FOTO: LISBETH ANDRESEN

SKAPER DEBATT: Riksantikvar Jørn Holme er ikke nådig i sin kritikk av Sørum kommune og rivingen av Nordli. FOTO: LISBETH ANDRESEN

Artikkelen er over 10 år gammel

Riksantikvar Jørn Holme mener Sørum kommune, ved å rive Nordli, har vist grunnleggende mangel på forståelse for kulturminnevern. Nå signaliserer han en mer aktiv bruk av innsigelser eller fredning.

DEL

I et leserbrev i Nationen 3. november får politikerne i Sørum så hatten passer av riksantikvar Jørn Holme.

Bakgrunnen for kritikken er rivingen av Nordli. Der 220 års historie ble revet vekk.

«Som ny riksantikvar synes jeg at Sørum kommune gjennom sitt vedtak om riving av Nordli Gård, har vist grunnleggende mangel på forståelse for kulturminnevern», skriver Holme.

– Et lokalt ansvar

Ifølge Holme skal det stå ekstra store verdier på spill for at Riksantikvaren skal gripe inn i en sak overfor fylkeskommunen og fylkesrådmannen.

«Riksantikvaren har vurdert bygningen som et vesentlig kulturminne, men ikke unikt. Vi kan ikke bære dette ansvaret alene. Dette er et lokalt og regionalt ansvar. En stadig inngripen fra Riksantikvarens side vil undergrave kommunenes og fylkenes selvstendige ansvar for å ta vare på egne kulturminner», heter det i leserbrevet.

Tøffere linje

Riksantikvaren viser til kommunens opprinnelige forslag til kulturminnevern av 2008 der Nordli var avsatt til spesialområde bevaring.

Et drøyt år senere vedtar flertallet av politikerne riving.

«Konstituert riksantikvar Sjur Helseth sa i sakens anledning at Riksantikvaren forutsatte at Sørum kommune fulgte opp sin egen kulturminneplan, fordi Nordli har høy lokal og regional verdi med en spennende historie, ikke minst fra 1814. Det er alvorlig at kommunen ikke tok hensyn til en så klar og tydelig uttalelse fra landets øverste antikvariske myndighet. Vi trodde faktisk at et så sterkt råd ville bli fulgt», skriver Holme.

Den nye riksantikvaren mener Nordli-saken viser at behovet for en drøfting av virkemidler og virkemiddelbruk i slike saker er stort og bør komme på dagsordenen.

«Jeg vil nå sammen med mine fagfolk foreta en gjennomgang av Riksantikvarens ansvar og rolle i slike konfliktsaker med videre klarering mot Miljøverndepartementet. (...) Det Sørum kommune gjorde, som fylkeskommunen politisk lot de gjøre, kan medføre at Riksantikvaren i framtida må vurdere en mer aktiv bruk av innsigelser til planvedtak eller fredning», skriver Holme.

– Falske kulisser

Samtidig benytter han anledningen til å slakte den planlagte kopien som skal erstatte bygningen fra 1790.

«Å bygge et nytt kopilignende bygg på eiendommen, i stedet for å bevare det viktige kulturminnet, viser at det politiske flertall i kommunen ikke har forstått hva kulturminner er. Kulturminner er viktige historiske premisser og ressurser for kunnskap, opplevelser og framtidig bruk. Kopier er bare falske kulisser.»

Artikkeltags