I 2007 omsatte Vifo Romerike for nærmere 100 millioner kroner med resultat før skatt på to millioner. Selskapet, med base på Jessheim, driver i alt 11 barnehager på Romerike – i tillegg kommer en barnehage i Oslo og en i Asker.

Ytterligere en barnehage, Vardefjellet barnehage, åpner i løpet av året. Den startet i midlertidige lokaler i november på grendehuset på Frogner i Sørum.

Nina Wiik fra Jessheim styrer dem alle, og er også morselskapets administrerende direktør. 41-åringen har vært med siden starten.

Solgte seg ut

Hennes formue og inntekt er beskjeden i forhold til hva andre barnehagegründere i landet har fått ut.

Før jul solgte duoen bak de 17 barnehager i Barnehagekompaniet AS og Tromsø Barnehagedrift AS – Benn Eidissen og Even Carlsen – halvparten av sitt imperium til Acea Holding AS. Det innbrakte de to barnehagegründerne mellom 80 og 100 millioner kroner.

Det nye selskapet Acea Holding AS eies nå av Eidissen, Carlsen, og hotellbrødrene Roger og Kristian Adolfsen. Dette selskapet har igjen kjøpt alle aksjene i Vifo Barnehagene AS – der Wiik tidligere eide 10 prosent.

Vifo Romerike, som styres av 41-åringen fra Gystadparken på Jessheim, var 100 prosent eid av Vifo Barnehagene AS.

– Velfortjente penger

– Hvor mye fikk du for aksjene dine ?

– Ti prosent av kjøpesummen. Min andel ble solgt i samme prosess som Acea overtok, svarer hun.

Wiik legger til at hun mener det var velfortjent etter å ha vært med siden starten og jobbet mye for å få selskapet til å fungere godt og utvikle seg.

Ifølge ligningsprotokollene hadde Wiik i 2007 en skattbar inntekt på 546.000 kroner og formue på 1,2 millioner kroner. Året før var inntekten litt høyere – 616.000, men da var hun oppført med null i formue.

– Hvordan ser du på eierskiftet ?

– Jeg er veldig godt fornøyd med at de nye eierne har solid erfaring innen barnehagesektoren og kunnskap innenfor vårt fagområde. I tillegg har de nye eierne kompetanse innen omsorgssektoren og hotelldrift. De ønsker å videreføre Vifo som en merkevare. De ansatte er orientert, og vi er tilfredse med den nye løsningen. Mange var interessert i Vifo, så jeg er glad det ble Acea.

– Kritikere karakteriserer private i sektoren som barnehagebaroner fordi de har en annen agenda enn barna, nemlig å ta ut store fortjenester. Hva er din kommentar til det?

– Jeg vil ikke kommentere hva de to som er omtalt i mediene har tatt ut, for det vet jeg ikke. Men det er klart; de som starter egen virksomhet, er jo avhengig av å gå i pluss.

Planlegger utvidelse

Ifølge Wiik har Vifo planer om å bygge enda flere barnehager på Romerike.

– Nå begynner romerikskommunene å få god dekning, men noen kommuner har fortsatt et stykke vei igjen å gå. Vi vil nok satse mer i Oslo-området framover enn her, svarer Wiik.