Nes kommune har fått flere avvik etter tilsyn med rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med utviklingshemming.

Det er Fylkesmannen som har gjennomført tilsynet. I rapporten heter det at ett av tjenestestedene benytter tiltak med bruk av tvang og makt i form av permanent innlåsing av private eiendeler, uten at det er fattet vedtak om dette.

– Kan være skadelig

– Saken dreiser seg om en beboer som spiser Zalo og andre vaskemidler. Miljøarbeiderne har låst vaskemidlene inn i et skap utenfor leiligheten hans fordi inntaket kan være skadelig, sier helse- og sosialsjef Tone Thorsen i Nes kommune.

– De ansatte har brukt tvang uten at de har hatt lov til det. Lovverket sier at det må fattes vedtak, sier etatssjefen.

Vedtak ikke begrunnet

Tilsynsrapporten konkluderer med at Nes kommune ikke sikrer at de aktuelle tjenestemottakerne tildeles tjenester i henhold til forvaltningslovens regler.

I 11 av 15 gjennomgåtte saksmapper for botilbudene Søstersletta 1 og Salemstoppen på Årnes er siste vedtak ikke begrunnet, to av disse gjelder reduksjon av tjenester.

I tre av 15 tilfeller er vedtaket mangelfullt begrunnet.

Sikrer ikke

Nes kommune sikrer heller ikke at alle aktuelle tjenesteytere har tilstrekkelige kunnskaper om lovens formål og vilkår, eller at alle ansatte har tilstrekkelige kunnskaper om hvordan skadeavvergende tiltak i nødssituasjoner skal meldes.

– Vi har ikke kunnet dokumentere at alle har fått nødvendig opplæring og kjenner til våre prosedyrer. Vi mangler en opplæringsprotokoll. Det er også kommet fram at ikke alle har fått nødvendig opplæring når det gjelder prosedyrer for bruk av tvangsinngrep, sier helse- og sosialsjefen.

– Overkommelig å lukke

– Det er aldri positivt med avvik, men det er positivt med tilsyn så vi får avdekket avvikene. Vi har primært fått avvik på at vi mangler rutiner og dokumentasjon, ikke på selve tjenestetilbudet. Det skal være en overkommelig oppgave å lukke disse avvikene, sier Tone Thorsen.