Alkoholreklamen fra øl- og brusgiganten på Gjelleråsen kom som et vedlegg til bransjeavisa Dagligvarehandelen. Kopperud reagerer på flere artikler og bilder i det 24 sider store "Drikkemagasinet", som han mener ikke er annet enn ulovlig alkoholreklame.

– Jeg lette etter lettøl, men fant bare vanlig sommerøl og bayer, forteller Kopperud. Nå får han støtte av Rusmiddeldirektoratet.

– Drikkemagasinet inneholder flere ulovlige elementer. Reklamen viser blant annet drikkesituasjoner og oppfordrer til å drikke alkohol, fastslår leder Jens Guslund.

Lovlig i bransjeblader

I likhet med bladet Dagligvarehandelen er Drikkemagasinet rettet mot aktører i dagligvarebransjen. Svein Kopperud fikk bladet i posten fordi kona jobbet i Spar-kjeden for ett år siden.

I bransjeblader er alkoholreklame tillatt, men alkoholloven legger klare føringer på hvordan annonsene skal framstå. Blant annet skal den være informativ, for eksempel gi informasjon om produktets ingredienser og emballasje. Videre må den "ikke inneholde oppfordring til å drikke alkohol, eller avbilde noen form for drikkesituasjon".

Behov for opprydding

Kommunikasjonsrådgiver Lise Stensland i Ringnes mener Drikkemagasinet er i tråd med reglene.

– Reklame for alkoholprodukter i bransjeblader er unntatt alkoholforbudet, sier Stensland som ikke ønsker å kommentere saken nærmere.

– Hvis Rusmiddeldirektoratet vurderer dette annerledes, får de ta kontakt på ordinær måte, sier hun.

– Vi vil ta kontakt, både med Ringnes og bladet Dagligvarehandelen, som har distribuert reklamen. I første omgang forsøker vi å løse saken gjennom dialog. Skulle ikke det gå, så kan vi i ytterste konsekvens ilegge bøter, forklarer Jens Guslund i Rusmiddeldirektoratet.

Han mener denne saken viser at det er behov for å styrke informasjonen til bransjen om hva som er lovlig og ulovlig reklame.

– Dette vil vi følge opp framover, sier han.