– De av våre løyvehavere som aksepterte å kjøre på fastpris kunne gjennom taxidepotet tilby de laveste prisene til flere byer utenfor Akershus.

Nå er det innført krav om at kun drosjesentraler hvor alle tilknyttede drosjer er med på ordningen får lov å tilby fastpriser.

I praksis betyr det at Bytaxi ikke lenger kan være en del av fastpristilbudet som presenteres i taxiskranken på Gardermoen. Nå er det taksameterprisen vår som blir vist der, sier Kanaris.

Det er Taxi Depot AS som har avtale med Oslo Lufthavn om drosjedriften på hovedflyplassen. Deres oppdrag er å sørge for et velfungerende drosjetilbud ved flyplassen.

Mange klager

– Det er ingen hemmelighet at det opp igjennom årene har vært mange klager på både priser og service ved drosjepraksisen på Gardermoen. Vi har innført kravet om at sentraler som tilbyr fastpris må ha alle sine drosjer med på ordningen for å ha et så oversiktlig tilbud som mulig. Hvis sjåførene kan gjøre helt som de vil blir det for uoversiktlig for kundene, mener daglig leder i Taxi Depot AS, Kenneth Simonsen.

Kanaris mener begrunnelsen egentlig er en annen.

– Bytaxi hadde de laveste prisene. Det likte sannsynligvis Oslo Taxi, som er største eier i Taxi Depot AS, dårlig. Nå har de effektivt fjernet oss som konkurrent på langturene, sier han.

Det avviser Simonsen.

– En av Taxi Depots oppgaver er å sørge for kundenes beste. Den oppgaven tar vi alvorlig. Å påstå at dette handler om å legge til rette for Oslo Taxi faller på sin egen urimelighet, sier han.

Kan ende i retten

Kanaris peker på at han ikke kan kreve at drosjeeierne som er tilknyttet sentralen skal godta fastpriser som ofte ligger langt under taksameterpris.

– De er selvstendig næringsdrivende som er i sin fulle rett til selv å bestemme om de vil gi betydelige rabatter i form av fastpriser, sier han.

Kanaris har lagt saken fram for Konkurransetilsynet fordi han mener praksisen er i strid med konkurranselovens bestemmelser om at den enkelte drosjesentral kan operere med både taksameterpriser og fastpriser. Konkurransetilsynet har imidlertid avvist å behandle saken, av ressurshensyn. Kanaris eneste mulighet nå er å bringe saken inn for retten.

– Det kommer jeg til å gjøre. Det Taxi Depot gjør er ikke å fremme konkurranse, men å favorisere egne eiere, sier han.

Simonsen frykter på sin side ikke et søksmål.

– Vi har endelig funnet en ordning som er til det beste for kundene. Den er grundig vurdert, også juridisk, sier han.