– Vi oppfatter denne porten som stenger adkomsten gjennom Børter, for en provokasjon mot friluftslivet, sier Steinar Saghaug i Østmarkas Venner og Asbjørn Olsen i Oslo og Omland Friluftsråd.

Porten er nå om lag et år gammel og satt opp som stengsel av Christian Oppegaard, eieren av Børter gård i Enebakk.

Klaget i årevis

I årevis har de to friluftsorganisasjonene mottatt klager fra friluftsfolk som har blitt bortvist og utestengt de gamle veiene inn til Børtervann over Børter og Ekeberg gård.

– Dette er en konflikt vi i årevis har forsøkt å få til en minnelig løsning på, men uten resultater, sier Steinar Saghaug, leder for 3.000 medlemmer i Østmarkas venner. Han beklager det han kaller "grunneierholdning" som heldigvis er sjelden i dagens samfunn.

Østmarkas venner ønsker nå å bringe staten ved Fylkesmannen inn i denne saken for om mulig å få en fornuftig løsning. Ingen trasé enn gjennom tunet er aktuelt for "vennene".

– Vi håper denne saken kan ordnes. At Fylkesmannen ser til at den går i orden. Verken vi eller medlemsorganisasjonene våre har råd til noen rettssak om tolkning av friluftsloven, sier Asbjørn Olsen.

Hindrer uønsket ferdsel

Den sterkt kritiserte gårdbrukeren, Christian Oppegaard, hevder at han ikke gjør annet enn å forvalte friluftsloven når han har stengt veien med en elektronisk styrt port.

– Det vi hindrer lovlig er uønsket ferdsel inne på gårdsveien til bedriften vår (Børter gård) og gjennom tunet vårt.

Christian Oppegaard bruker blant annet sikkerhet som et argument. – En mor med barnevogn møter våre anleggsmaskiner og traktorer på denne smale gårdsveien ... Nei, sier han.

Han vil heller ikke ha ferdsel i innmarka. Dessuten har Mattilsynet lagt ned strenge retningslinjer for ferdsel ved drikkevannskilden Børtervannet.

Christian Oppegaard hevder at han har bidratt til å finne fram til to mulige traseer delvis over hans eiendom gjennom de ti siste årene, men uten at noe har skjedd. En trasé blinket han ut i samarbeid med friluftsrådet, en annen har han foreslått lagt over kommunens egen eiendom.

Gratispassasjerer

For Christian Oppegård er det aller viktigste å holde den frie ferdselen unna gården, gårdsmiljøet og de mange historiske bygningene han har på gården.

– Disse er en attraksjon i seg selv, og skal de benyttes til noe er de for å skaffe ekstrainntekt på gården.

Han har selv planer om turisme på den historiske gården.

– Veien og bygningene skal ikke fylles av gratispassasjerer.

Og legger til: – Jeg er sikker på at Østmarkas Venner ikke vil ha noen trasé gjennom skogen. De vil ha veien – men det får de ikke. Ikke gjennom mitt tun, sier han.

Dette er en konflikt vi i årevis har forsøkt å få til en minnelig løsning på, men uten resultater

Steinar Saghaug