Politiet tvinges til å slippe fri fanger

FULLE FENGSLER: Det er trangt om plassen i norske fengsler. Det fører til at politiet må slippe fri varetektsfanger. Foto: Scanpix

FULLE FENGSLER: Det er trangt om plassen i norske fengsler. Det fører til at politiet må slippe fri varetektsfanger. Foto: Scanpix Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Hver uke må politiet løslate personer de mener skulle vært bak lås og slå. Årsak: For få varetektsplasser.

DEL

Slipp fangene fri – det er vår, synges det i en svensk film fra 1975. Men mye tyder på at våren har kommet tidlig til Romerike politidistrikt.

I perioden 1. august til 27. november i fjor måtte politiet på Romerike nemlig løslate rundt ti varetektsfanger på grunn av smekkfulle fengsler.

I tillegg slapp cirka 43 personer å bli framstilt for fengsling, fordi politiet vurderte det som «bortkastet tid og ressurser» da det uansett ikke var varetektsplasser å oppdrive.

– Problematisk

Det kommer fram i en inspeksjonsrapport fra statsadvokatene, etter et tilsyn ved Romerike politidistrikt i slutten av november i fjor.

Ifølge påtaleleder i Romerike politidistrikt, Åse Kjustad Eriksson, har mangel på varetektsplasser lenge vært et problem – og situasjonen har ikke blitt noe bedre.

– Vi står ukentlig overfor vanskelige prioriteringer på grunn av mangel på varetektsplasser. Det oppleves som problematisk når personer som etter vår mening burde vært varetektsfengslet, slippes fri, sier Kjustad Eriksson.

Det er vinningskriminelle, smuglere og mennesker som kommer ulovlig til landet eller med falske papirer som politiet ofte ser seg nødt til å slippe fri.

– Vi må ofte løslate personer uten tilknytning til Norge som vi legger til grunn blir borte etter løslatelse. Dette er svært uheldig, sier påtalelederen.

Ved å bli løslatt kan kriminelle unndra seg politiets etterforskning og straffeforfølgelse.

Fløy fange til Finnmark

Tidligere har politidistriktet vært nødt til å reise langt for å finne plasser til varetektsfanger. For to år siden skrev RB om en mistenkt menneskesmugler som ble sendt til Vadsø fengsel i Finnmark fordi det ikke var varetektsplasser å oppdrive på Østlandet.

Personer som er mistenkt for kriminelle handlinger havner som regel først i den lokale politiarresten. Her er det kun tillatt å holde dem i 48 timer.

Arrestanter som har fått en fengselskjennelse i retten, skal overføres til fengselsplass. Hvis det ikke er plass, blir de løslatt.

Det er ikke bare varetektsplasser det skorter på: Glattcellekapasiteten på politihuset i Lillestrøm er også sprengt.

– Vi har ti plasser og særlig i helgene kan det bli veldig fullt. Da må vi prioritere hardt. Men vi løslater ikke i de alvorligste sakene og de som skal framstilles for varetekt. Det er typisk personer innbrakt for ordensforstyrrelser, som fyll og bråk, som slippes fri, opplyser politimester Bjørn Vandvik.

Arresten er fra tidlig 1990-tallet og det er ikke er bygget glattceller i takt med befolkningsøkningen og sakstilfanget.

– Frustrerende for oss også

Kriminalomsorgen tror det vil ta tid før man har nok varetektsplasser.

– Å skaffe nok varetektsplasser har vært en krevende utfordring over tid, innrømmer ass. regiondirektør i Kriminalomsorgen region øst, Stig Storvik.

I årets statsbudsjett er det bevilget penger til opprettelse av 40 nye fengselsplasser på landsbasis. I tillegg er Justisdepartementet i dialog med Nederland om leie av 250 plasser.

– Dette er ikke nok til å løse situasjonen. Men dersom det går i orden å flytte innsatte til Nederland i en periode til vi har fått styrket vår egen kapasitet, vil dette bidra til å frigjøre flere plasser til varetekt.

Storvik forstår politiets frustrasjon:

– Vår oppgave er å stille varetektsplasser til disposisjon for politiet. Når vi ikke klarer det i tilstrekkelig grad, oppleves det frustrerende for oss også.

I en stortingsmelding regjeringen la fram før jul, anslås et behov for 550 nye fengselsplasser innen 2020–150 av dem på Østlandet.

Artikkeltags