Politi-krasjen på E6

12. desember 2013, kl. 23:00