– Vi har kommet ganske langt i planleggingen av en egen applikasjon for smarttelefoner for Lillestrøm by, forteller prosjektleder Marit Heiberg i Kunnskapsbyen Lillestrøm, som skal utføre selve arbeidet med appen. Det er Lillestrøm 2020 som eier prosjektet.

Lillestrøm skal bli mer synlig

Målet med Lillestrøm-appen er å få økt oppmerksomhet rundt det som skjer og tilbys i byen.

– Det er viktig for oss å få en bedre oversikt over hva som skjer av kultur, idrett, på varemessa, hvor man kan spise, hvor man kan overnatte, shoppe og hva man kan se i byen. Appen skal være til for besøkende og innbyggere i Lillestrøm-regionen, forteller Heiberg.

Håpet er også at appen skal gjøre Lillestrøm mer synlig for besøkende på varemessa.

– Vi tror at mange som besøker varemessa kommer dit i bil eller med tog, går inn på messa og drar derfra igjen uten å vite om at det finnes en by med mange kvaliteter bare 400 meter unna, sier Heiberg, og legger til at de ønsker å få fram at Lillestrøm er et sted med mange gode restauranter som man kan ta med seg forretningsforbindelser til i stedet for å reise inn til Oslo.

Flere andre byer i Norge har allerede utviklet en lignende app som nå planlegges for Lillestrøm. Det er ifølge Heiberg Oslo-appen de ser på når de skal utvikle Lillestrøm-appen.

I tillegg til appen vil Lillestrøm 2020 og Kunnskapsbyen Lillestrøm lage en stand på varemessa for å markedsføre byen.

For å kunne realisere prosjektet har Kunnskapsbyen Lillestrøm søkt Skedsmo kommune, Akershus fylkeskommune og deler av næringslivet i Lillestrøm om midler til prosjektet.

Kommunen er positiv

Plan- og næringssjef i Skedsmo kommune Andreas Bjørnnes synes appen og standen er gode ideer.

– Dette er fine måter å markedsføre byen på, og vi er innstilt på å gi støtte. Men vi har ikke behandlet saken ennå, og kommer til å stille et krav om at også andre deler av næringslivet som kommer til å dra nytte av dette er med på å finansiere prosjektet, sier Bjørnnes.

Han tror også det kan være en mulighet for at Akershus fylkeskommune spytter inn penger.

– Så vidt jeg vet, er det ikke utviklet og etablert noen lignende app andre steder i Akershus, sier han.

Skal være lett å bruke

I søknaden skriver Kunnskapsbyen Lillestrøm og Lillestrøm 2020 at appen skal være brukervennlig og lett tilgjengelig, og at hele prosjektet skal bære preg av å være et bredt samarbeidsprosjekt mellom aktører som er stolte av Lillestrøm som motor for vekst og utvikling på Romerike.

I søknaden nevnes det et tredje element i tillegg til appen og standen, touchskjermer med informasjon ved begge utgangene på Lillestrøm stasjon.

Denne delen av prosjektet er satt på vent fram til man ser hvordan appen og standen fungerer og slår an. Heiberg og Kunnskapsbyen Lillestrøm har et håp om at appen kan være oppe og går i løpet av året, hvis alt går etter planen.