Den 34 år gamle kvinnen hadde vært på byen sammen med noen venninner en lørdagskveld i fjor. Ved 02-tida om natta ville hun reise hjem, men venninnene ville bli litt til og fornærmede gikk fra utestedet alene til en leilighet hun disponerte i Oslo. Hun hadde drukket noen øl i løpet av kvelden, men var ikke spesielt påvirket.

I Oslo sentrum møtte hun en mann som spurte om hun skulle ha skyss. Hun sa først nei, men godtok så å bli kjørt hjem for 100 kroner. Ifølge kvinnens forklaring i retten virket mannen grei, han fortalte at han var fra Irak og at han pleide å kjøre pirattaxi. Men han forandret seg raskt under kjøringen og da de nærmet seg Kampen, kjørte han ned en avstikker og stanset bilen. Her ble 34-åringen tvunget til sex.

Voldtatt i huset

Fornærmede kom seg etter hvert ut av bilen og bort til leiligheten hun den gang disponerte. Da hun hadde låst seg inn, skjønte hun at tiltalte hadde sneket seg etter henne. Her ble hun voldtatt i sin egen seng, helt til mannen kledde på seg og forsvant i bilen.

Kvinnen klarte å ringe både til to venninner og til politiet. De fant voldtektsofferet sittende naken i en krok bak døren med et teppe rundt seg. Hun ble kjørt til legevakten og undersøkt. I rapporten fra legen framgår det at fornærmede virket forknytt og sjokkpreget. DNA-testen viste sædfraksjoner av samme type som tiltaltes.

– Var frivillig

Den 55 år gamle mannen nektet seg straffskyldig i Oslo tingrett. Han vedgikk at de to hadde hatt sex den aktuelle natten, men at dette skjedde frivillig for kvinnens side. Retten mente at dette både var lite troverdig og helt uforenlig med fornærmedes forklaring. Mannen forklarte ikke noe om dette i politiavhør da han ble pågrepet. Han nektet også for å ha hatt noen damer med i sin Mercedes 230 i denne perioden.

To dager senere tok han kontakt med advokat og deretter kontaktet han politiet og ba om å bli avhørt på nytt. Der vedgikk han å ha hatt samleie med kvinnen, men hevdet at dette skjedde frivillig. I retten forklarte han dette med at han ikke forsto hva politiet mente når de snakket om voldtekt og at det dessuten oppsto språkproblemer under avhøret.

Snakket usant

Tingretten konkluderte med at mannen snakket usant og at han tiltvang seg sex med fornærmede ved to anledninger denne natten. Han er tidligere bøtelagt for pirattaxikjøring og fikk da førerkortet inndratt og bilen avskiltet.

– Sett på bakgrunn av skadevirkningene som fornærmede er påført og det store skadepotentialet som foreligger, sluttet retten seg til statsadvokat Jørn S. Mauruds påstand om tre års fengsel. Mannen ble også dømt for å ha drevet persontransport uten løyve.

Domfelte må i tillegg betale 108.400 kroner i erstatning til fornærmede. Kvinnen har etter overgrepene vært mye sykmeldt og fått en vesentlig reduksjon av sin livskvalitet. Hun ble tvangsinnlagt på sykehus etter at hun forsøkte å ta sitt liv og har foreløpig vært 19 timer hos psykolog. Hun er fortsatt sterkt preget av hendelsen, bemerker retten.