Avgjørelsen er tatt av kommunelege Unni Berit Schjervheim.

Hun regner med å friskmelde institusjonen fra mandag.

– Novo-viruset er veldig smittsomt. Oppkast og diaré smitter både gjennom berøring og luft. Da har vi ikke så mye annet å gripe til enn å ha minst mulig trafikk inn og ut av avdelingen. Det fører dessverre til at de pårørende ikke kan komme på besøk. Det siste døgnet har vi ikke hatt nye tilfeller, men vi har fortsatt to personer som ikke er helt restituerte ennå. Pasienten skal være uten symptomer i 48 timer timer før vi friskmelder dem, sier Schjervheim.

Si din mening nederst i saken!

Nødvendig tiltak

Både ansatte og beboere på Gystadmyr har vært angrepet av det smittsomme viruset. Det har betydd ekstra belastning på gjenværende personale. Beboere kan i utgangspunktet være svekket av annen sykdom, og er derfor ekstra følsomme for uttørking, som følger av oppkast og diaré.

– Det er spesielt viktig at disse får i seg nok væske. Det blir travelt når både beboere og ansatte rammes av dette viruset, sier Schjervheim, som nå håper det roer seg:

– Det er ikke helt sjelden at det kommer en omgang nummer to, slik Nes sykehjem opplevde før jul. Vi håper at innskjerping av hygiene i kombinasjon med lavest mulig trafikk ut og inn nå hindrer oss i det.

Ingen funn

Fylkeslegen har nylig gjennomført tilsyn ved bo- og behandlingshjem. Rapporten er klar neste uke. Fylkeslegens kontor opplyser at det ikke er funnet avvik som kan relateres til smittespredning.

– Medisinen mot novoviruset er å begrense omgangen med folk som kan være bærere av viruset. I kombinasjon med god hygiene.

– Pårørende hevder at skittentøylogistikken kan ha bidratt til spredning av smitte fra en avdeling til en annen?

– Det er det ikke holdepunkter for, sier Schjervheim.