Samboerparet Samuel Emeka Obi fra Nigeria og Susanne Gustavsen fra Rælingen møttes i Norge for åtte år siden. Da var Samuel asylsøker, en søknad han fikk avslag på.

Feil i passet

Etter mange år med klager, venting, to felles barn og en kamp for å få være sammen, kom den endelige beslutningen i forrige uke – Samuel må ut av Norge og tilbake til Nigeria.

– I vedtaket fra Utlendingsnemda (UNE) fikk vi beskjed om at papirene mine fra Nigeria har liten troverdighet, og at de ikke stoler på identiteten min. Jeg vet ikke hva annet jeg kan gjøre enn å vise de papirene jeg har, sier Samuel, tydelig preget av at han slik det ser ut nå, må reise fra familien sin førstkommende onsdag.

Ifølge Samuel sto han, etter en feil fra nigerianske myndigheters side, oppført med feil fødselsdato i passet sitt da han kom til Norge i 2003.

– Det var blitt gjort en feil, og jeg sendte fødselsattesten min til den nigerianske ambassaden i Sverige, hvor jeg fikk et nytt pass med riktig fødselsdato, forteller Samuel.

Ifølge Susanne bekreftet senere de nigerianske myndighetene at det var blitt gjort en feil fra deres side.

Samboerparet mener det er på bakgrunn av dette at UNE mener Samuel har brukt ulike identiteter.

– Vi har hele tiden lagt alle kortene på bordet, og forsøkt å rette opp i dette. Vi har gitt UNE all den dokumentasjonen de har bedt om. Selv om de sier papirene fra Nigeria har liten troverdighet, så har vi jo ikke noe annet å vise til, han er jo fra Nigeria, sier Susanne oppgitt.

Ikke sterke nok hensyn

– Hvis jeg må reise fra Norge mister jeg alt jeg har. Jeg har ingen annen familie. Jeg vil ikke reise fra barna mine, sier Samuel.

I vedtaket står det også at det ikke foreligger sterke nok menneskelige hensyn til å innvilge oppholdstillatelse.

– Hvor mye sterkere blir egentlig menneskelige hensyn enn at han har to barn og en samboer her, spør samboer Susanne.

Hun skulle ønske UNE hadde sett på familien hennes som mer enn bare et saksnummer.

– De burde møte dem saken gjelder, høre vår historie og hvordan vi har det. Da ville de sett at Samuel er en god far med fast jobb og snakker norsk. Dette er helt umenneskelig. Det eneste vi vil er å få lov til å være en familie, det er vel ikke så mye å be om, selv om han er fra Nigeria, sier hun.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritiske til måten UNE splitter familier på.

– Den praksisen stiller vi oss kritiske til, og vi ser på dette som et problem. Et barns behov for kontakt med foreldre er noe norske myndigheter burde vektlegge, sier Ingvald Bertelsen, kommunikasjonsrådgiver i NOAS.

Passene avgjørende

Utlendingsnemda (UNE) bekrefter at det er de to passene med ulike fødselsdatoer som er årsaken til at Samuel Obi må ut av Norge.

– I denne saken er det er levert inn to forskjellige pass, med ulike fødselsdatoer og fødselsår. Det er også operert med de samme forskjellene i skjemaer han selv har fylt ut. Hvilken fødselsdato man har, og hvilket år man er født, er en sentral del av en persons identitet, sier seksjonssjef i UNE, Kathrine Kjemphol Nygård.

Politisk bestemt

Ifølge regelverket er dette god nok grunn til at tobarnsfaren må reise fra familien sin.

– Det er et politisk bestemt krav at identiteten skal være avklart før familieinnvandringstillatelse gis. Det at det er barn i saken, tilsier ikke i seg selv at dette kravet fravikes. I vurderingen skal alltid hensynet til barnets beste være et grunnleggende hensyn, men dette må veies mot hensynet blant annet til innvandringskontroll, sier Kjemphol Nygård.

Samuels advokat, Arne Seland mener det nesten er umulig for Samuel å bevise sin identitet.

– Dette er en familie på fire hvor far er fra Nigeria, og UNE har bestemt at barna skal miste sin far. Han er ikke kriminell, men utsendelsen er knyttet til spørsmål rundt hans identitet, noe som er vanlig for mennesker fra Nigeria. Det blir nesten umulig for ham å bevise hvem han er, fordi han faktisk er fra Nigeria og norske myndigheter ikke stoler på papirer derfra, sier Seland.

Ny anmodning

Advokaten sendte denne uken inn en omgjøringsanmodning til UNE. Det betyr at de må se på saken på nytt.

Hvis Samuel skal få bli i Norge mens UNE ser på saken, må det vedtas at saken utsettes. Uten en utsettelse må Samuel sette seg på flyet til Nigeria førstkommende onsdag.