– Jeg er glad i deg, pappa. Jeg er redd også. De er helt gærne her.

Torsdag kveld fikk faren denne meldingen fra datteren via internett. Hun sa derimot ikke hvor hun var. Han har sendt melding til henne og bedt henne si hvor hun er, slikt han kan komme og hente henne.

– Jeg føler at jeg står like maktesløs og at ingen bryr seg, sier han.

Har varslet

Politiet er varslet om meldingen. De har oppsøkt en leilighet i Oslo, uten å finne henne.

Letingen fortsetter andre steder i østlandsområdet. Hun er trolig sammen med en annen jente på samme alder.

De to stakk av sammen 4. januar, fra en barnevernsinstitusjon i Grimstad.

– Det tyder på at de flytter seg rundt. Vi vet ikke hvem de er sammen med. Det er to veldig unge jenter som har stukket av. De er sannsynligvis i miljøer som ikke er bra. Men det er begrenset hva vi kan gjøre når de holder seg borte, sier politioverbetjent Leif Wilhelm Løvik ved etterforskningsseksjonen i Grimstad.

Sendt på institusjon

Jenta har vært under Ullensaker barneverns omsorg nesten fra hun ble født.

Hun har vokst opp i fosterhjem på et lite sted. Hun bodde der i ni år, men har hele tiden hatt kontakt med faren, som bor i en annen kommune på Romerike.

I fjor vår bestemte barnevernet at hun skulle bli boende hos faren en stund på grunn av bekymringsmeldinger rundt fosterhjemmet.

De forsøkte å finne et nytt fosterhjem i nærområdet, uten å lykkes. I september ble jenta plassert på Follo Akutt- og Korttidsinstitusjon. Etter det forverret situasjonen hennes seg.

Hun fikk blant annet kontakt med narkofolk hun traff på kjøpesenter i nærheten, og kom og gikk nærmest som hun ville, ifølge faren.

Stakk av

14-åringen rømte flere ganger fra Follo før jul og ble brakt tilbake til politiet. Til slutt var hun borte en uke. Det hun har fortalt barnevernsvakta fra uka på rømmen, er skremmende lesning.

Faren mener barnevernet burde passet bedre på henne.

– Jeg vil ikke kommentere denne enkeltsaken. Vi er en åpen omsorgsinstitusjon og må forholde oss til den rettighetsforskriften som gjelder for ungdommer som bor hos oss, sier daglig leder Grete Fevang ved Follo Akutt- og Korttidsinstitusjon.

Barnevernet i Ullensaker er bekymret for jenta. De har uttalt til Romerikes Blad at å ta vare på 14-åringen er institusjonenes ansvar, hvor hun er plassert av Bufetat (Barne-, ungdoms og familieetaten), og at det er politiets ansvar å lete etter henne.

Regiondirektør Vidar Aanby i Ungplan region Sør, som driver Nygrenda Gård i Grimstad, hvor hun var da hun forsvant, viser til at rettighetsforskriften gir svært begrensede muligheter til bruk av tvang og at det ikke er tillatt med låste dører.