Torsdag kom landet Outlaws-medlemmer fra Island på Gardermoen.

Islendingene kom til kongeriket for å delta på en fest i regi av Outlaws Norge.

Våre nordiske naboer må imidlertid se langt etter den planlagte helgefesten i Oppegård.

– Vi sender samtlige i retur til Island, forteller politiadvokat Bjørn Pettersen i Romerike politidistrikt.

Ifølge politiadvokaten er islendingene sendt ut med hjemmel i Utlendingsloven paragraf 121 første ledd bokstav c:

– Vi mener utsendelsen er nødvendig av hensyn til offentlig orden og sikkerhet. Vi mener det er fare for at disse personene vil gjennomføre straffbare handlinger mens de er her, sier Pettersen.

Han viser til at politiet betrakter Outlaws som et kriminelt miljø. MC-klubben betrakter seg som en såkalt énprosentklubb, noe som innebærer at de setter seg over norsk- og internasjonal lovgivning.