– Ordføreren viser maktarroganse

MISFORNØYD MED PROSESSEN: ? Det har våknet en opinion som synes denne rivingen er fryktelig trist, sier Jan Erland Tønnesen. Nå er det ikke lang tid igjen for bygningen fra slutten av 1700-tallet.
FOTO: RAYMON AASERUD

MISFORNØYD MED PROSESSEN: ? Det har våknet en opinion som synes denne rivingen er fryktelig trist, sier Jan Erland Tønnesen. Nå er det ikke lang tid igjen for bygningen fra slutten av 1700-tallet. FOTO: RAYMON AASERUD

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Venstrepolitiker Jan Erland Tønnesen mener ordføreren ikke har prøvd hardt nok å få til bevaring av Nordli barnehage. Ordføreren viser til kommunestyrets vedtak.

DEL

– Vi har kun politiske virkemidler å forholde oss til, og vi har derfor kommet med en anmodning til ordføreren. Når han ikke følger opp Kulturutvalgets vedtak, står vi maktesløse tilbake. Det er trist at han kjører en slik maktarroganse ved å ikke ta hensyn til andre grupperinger, til tross for at det har vært fryktelig god tid til å behandle dette, sier Jan Erland Tønnesen (V).

Han viser til at forespørselen fra Blaker og Sørum historielag om å flytte bygningen ble forsøkt tatt opp i et møte allerede i august.

Stopp opp til kommunestyret

I en e-post til Økonomi- og administrasjonsutvalget klager Høyre og Venstre på at Kulturutvalgets vedtak om å forsøke å få til en avtale om bevaring med Blaker og Sørum historielag ikke skal være tilstrekkelig fulgt opp av ordføreren.

Det har ikke kommet noe svar på klagen som ble sendt i helga. Imens fortsetter arbeidet med rivingen av hovedbygningen.

Er det riktig å rive Nordli barnehage?

Avviser maktarroganse

Ordfører Hans Marius Johnsen, som for tiden er på høstferie, har dette å si om saken:

– De ber om at dette skal tas opp i kommunestyret, og det skal jeg bidra til.

Det ble også bedt om rivningsstopp inntil klagen var fulgt opp.

– Det har jeg ikke myndighet til. Til det trengs det et kommunestyrevedtak, sier ordføreren, som avviser Tønnesens påstand om maktarroganse.

– Vi prøvde å imøtekomme historielaget med å tilby å flytte deler av bygget for å kunne bevare dette som et mindre bygg, men det var ikke aktuelt for dem. Da følte jeg at det ikke var videre grunnlag for forhandlinger, og historielagets leder avsluttet også samtalen med at det da ikke var mer å snakke om, sier ordføreren.

Han viser til at det er praktisk svært vanskelig å følge opp ønsket til historielaget om å flytte bygget i sin helhet, på grunn av sikkerhet, omregulering og fordi anbudet på riving allerede var gitt til et firma.

Hva mener du om saken? Diskuter!

– For seint å snu

Den andre aktuelle barnehagetomten i Lørenfallet som opposisjonen har frontet skal ikke være regulert for offentlig virksomhet, og omregulering og undersøkelser ville ifølge ordføreren kunne utsette byggingen med opptil ett år.

– Hvorfor kan man ikke bare utsette rivingen fram til man har fulgt opp klagen på saksbehandlingen?

– Vi må forholde oss til at kommunestyrets flertall, som har avvist å skulle bygge en annen bygning på tomten, har gitt rivningstillatelsen og vedtatt reguleringsplanen. Dette er en vanskelig sak, men både foreldre og ansatte fortjener en avklaring, og at vi følger tidsplanen når det gjelder den nye barnehagen, sier Johnsen, som mener det er altfor seint å snu.

– Saken har gått gjennom en lang prosess og har vært på åpen høring. Med respekt å melde er det viktig å våkne og ytre seg før vedtaket skal settes ut i live.

Artikkeltags