Ooops, det ble visst for stort

INGEN ENDE: Tre av fire hus er ført opp, men det fjerde huset mangler. Det kom 2,4 meter for langt ut. FOTO: RUNE FJELLVANG

INGEN ENDE: Tre av fire hus er ført opp, men det fjerde huset mangler. Det kom 2,4 meter for langt ut. FOTO: RUNE FJELLVANG

Av
Artikkelen er over 10 år gammel

Øyern Panorama AS ber om nåde og dispensasjon. En husrekke i Hammarsvegen ble 2,4 meter lenger enn godkjent. Grunnmuren til det fjerde huset gaper tom.

DEL

«Det lukter «forsettelighet» av dette», skriver naboene Katjana Edwardsen og Helena Kristiansen i en klage til Alex Christiansens arkitektkontor AS.

Mandag skal saken opp i planutvalget i Rælingen og rådmann Eivind Glemmestad anbefaler at man gir avslag på dispensasjonssøknaden.

Det var Helena Kristiansen som ante ugler i mosen da hun fant avvik mellom planutvalgets vedtak og de tegninger som utbygger hadde sendt inn til Aktiv eiendom. I september i fjor gjorde hun utbygger og kommunen oppmerksom på forholdet.

Likevel fortsatte utbygger arbeidet og satte opp forskaling etter jul.

7. februar i år klaget hun til kommunen, og det ble foretatt befaring.

– Tegnet feil

– Ikke desto mindre ble støping igangsatt på morgenen 28. februar. Dette ble igjen påklaget til kommunen, forteller naboene.

Per Ola Oredsson ved Alex Christiansen arkitektkontor AS skylder i sin dispensasjonssøknad på Myresjöhus AB.

Husrekka på fire hus er planlagt kjedet med carport og bod. I bebyggelsesplanen var det opprinnelig satt av tre meter mellom hvert hus for å gi plass til carporten.

«Arkitekten hos Myresjöhus AB har tegnet denne rekka med avstand ca 3,60 meter mellom hvert hus, og fundamentplanen har tatt utgangspunkt i disse tegningene. Dette avviket har ikke blitt oppdaget før husproduksjonen ble satt i gang og fundamentene for de første husene var utført», skriver Per Ola Oredsson.

Dispensasjonssøknaden ble sendt kommunen 17. mars.

Manglende kontroll

I dag bygges det for fullt på tre boliger i rekka. Grunnmuren til det fjerde huset står tom, med ytterenden 2,4 meter utenfor godkjent plassering.

– De har nok ikke hatt så god kontroll på dette, sier plan- og bygningssjef John Hage i Rælingen kommune og viser til at det er utarbeidet en eksakt bebyggelsesplan for prosjektet.

Bygningsmyndighetene i Rælingen peker på at ansvarlig søker i sin dispensasjonssøknad ikke er vist til særlige grunner for søknaden og kun viser til at arkitektene hos Myresjöhus AB har tegnet avstanden mellom husene for stor.

Naboene ber om at kommunen nekter oppføring av hus nummer fire i rekka, da en dispensasjon etter deres mening vil medføre skade på tilstøtende eiendommer og vesentlig forringelse av deres verdi.

– Vil se rart ut

– Er det plass til et fjerde hus uten dispensasjon?

– Jo, men det vil nok se litt rart ut, sier John Hage.

Hva et avslag vil føre til, vil ikke ansvarlig søker Per Ola Oredsson svare på og henviser til eiendomseieren Nch Eiendom AS.

Der har verken leder Henrik Rommerud eller kontaktperson Christian Amundsen svart på henvendelser fra Romerikes Blad pr. telefon eller e-post.

Oredsson viser ellers til at bemerkningen fra de to naboene er innkommet etter klagefristens utløp. Klagere har overfor kommunen dokumentert at fristen er overholdt.

Artikkeltags