Vestfold-firmaet har fått i oppdrag å bore under Glomma fra Hammeren til Tangen slik at en 450 millimeter avløpsledning kan legges under elvebunnen, under Bingen lenser.

Strekningen er 1.400 meter og oppdragsgiver er Midtre Romerike Avløpsselskap som skal bygge nytte renseanlegg på Tangen, sør for Sørumsand.

Kjeldaas har inngått samarbeid med nederlandske Visser & Smit Hanab for å utføre det som trolig blir norgesrekord i styrt boring på land.

Gjennom borehullet skal det trekkes en helsveiset PE-ledning.

I tillegg skal det bores under Glomma mellom Øya og Strandengen i Fetsund, der det skal legges en 355 millimeter ledning for vann og en 315 millimeter ledning for avløp.

Rigging starter på Øya i Fet 5. januar og man begynner å bore i midten av januar.

På grunn av områdenes store verdier i forbindelse med fløterhistorien unngår man ved styrt boring at det skjer noen form for gravearbeider på Glomma-bunnen, såkalt «no-dig».

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS skal rense avløp fra Fet, Sørum og Gjerdrum.