Han opplever at både flyplassen og kommunehelsetjenesten lar støyofrene i stikken.

– Jeg opplever at kommunelege Unni-Berit Schjervheim og flere bagatelliserer støyen. Det er provoserende. I stedet for å le av den svenske undersøkelsen som kobler flystøy til fedmerisiko, burde helsemyndighetene undersøke om den svenske forskningen er relevant også her, og stå på for helseundersøkelser av flyplassnaboene, sier Lundby.

– Sammenhengen mellom støy, søvnproblemer og helseproblemer er kjent, og den svenske undersøkelsen bør ikke bare avvises, sier Lundby.

RB har omtalt undersøkelsen som avdekker at naboene til Arlanda utenfor Stockholm har økt risiko for fedme.

Som røyking

Lundby får støtte hos Ole-Erik Yrvin i Nittedal, Ap-politiker med mangeårig styreverv i Norsk Forening mot Støy:

– Det er gammel kunnskap at støy forårsaker helseproblemer, og konklusjonen i den svenske undersøkelsen overrasker ikke meg. Vi påvirkes veldig forskjellig – når støy kommer oppå andre belastninger kan det slå veldig sterkt ut. Det er med støy som med røyking – noen lever lenge med lasten, mens andre får forkortet liv, sier Yrvin, som mener det er et problem at eksempelvis nye veier genererer avbøtende tiltak, men når trafikken øker, er det vanskelig å få tiltak på plass.

«Lex Gardermoen»

Lundby i Holter kjenner igjen dette: Da flyplassen skulle bygges ble støytiltakene gjort etter en «Lex Gardermoen» – med mer tiltak enn lovens krav. I løpet av snart 16 år har trafikken økt med 25 prosent og flymønsteret er endret. Støybelastningen har forskjøvet seg:

– De fleste støydempingstiltakene ble gitt langs østre bane. I dag er det den vestre banen som påfører befolkningen mest støy, her avvikles nattflyvingen. Men nå vil flyplassen ikke gjøre mer støydemping enn loven sier. Man beregner dessuten gjennomsnittsstøy. På den måten får man tall som ligger under lovens krav, sier Lundby.

Støyflukt til Hurdal

Lundby og kona har nå kjøpt hytte i Hurdal for å ha tilflukt fra støyen.

– Hvorfor har dere ikke flyttet?

– Vi bor i et hus med en familiehistorie, det er ikke bare å bytte. Heldigvis har vi hatt mulighet til å skaffe oss et støyfritt pusterom i Hurdal, ikke alle har den anledningen, sier han.

Nå ber han kommunene samarbeide for å få satt flyplassnaboenes helse på agendaen.

– Det har vært en mangeårig kamp med seire og nederlag, og det blir en slitasje. Kommunene bør ta ballen, sier han.