Ødela ryggen på seminar

Yrkesskadd på seminar: Aina F. Fosberg sliter fortsatt med ryggskaden hun ble påført for 15 måneder siden. Etter hvert har papirbunken fra Nav, leger, forsikringsselskap og advokater bare vokst seg større og større. Foto: Martin Lundsvoll

Yrkesskadd på seminar: Aina F. Fosberg sliter fortsatt med ryggskaden hun ble påført for 15 måneder siden. Etter hvert har papirbunken fra Nav, leger, forsikringsselskap og advokater bare vokst seg større og større. Foto: Martin Lundsvoll

Artikkelen er over 8 år gammel

Aina F. Fosberg skulle sette seg til bords på seminaret da en kollega med vilje dro stolen vekk bak henne. Nav og Vital krangler nå om det økonomiske ansvaret.

DEL

– Da dette skjedde i november 2010 var jeg ansatt i Fet kommune. I ettertid har jeg ikke fått noen bistand eller oppfølging fra arbeidsgiveren. Jeg har vært nødt til å innhente all dokumentasjon og alle opplysninger selv, sier 41-åringen til Romerikes Blad.

– Lederen ved den enheten jeg var ansatt sendte et brev på seks linjer til det lokale Nav-kontoret i Fet. Det var alt.

– Da jeg falt på steingulvet etter at stolen ble dratt unna meg, slo jeg meg kraftig. Jeg har legeerklæringer som dokumenterer skader i rygg og skulder og må drive egentrening tre ganger i uka for å holde smertene og bevegeligheten i sjakk. Jeg har til og med problemer med å støvsuge eller plukke opp småting fra gulvet, sier Fosberg.

Hun har brukt tusenvis av kroner på utgifter til blant annet lege, røntgeninstitutt, fysioterapeut og treningsstudio.

Nav reagerte raskt

Nav sin avdeling i Fet brukte bare noen dager på å godkjenne skaden fra Hurdal som yrkesskade.

Fet kommune, som var arbeidsgiver, var ikke fullt så effektive.

Skademeldingen ble ikke registrert ved personalkontoret i kommunen før etter lang tid og hovedverneombudet ble ikke informert før etter at Romerikes Blad tok opp saken.

– Min arbeidsgiver gjorde ikke noe for å følge meg opp. Jeg fikk ingen henvendelse fra verken kommune eller kolleger. Det synes jeg var dårlig, sier Forsberg.

– Jeg trodde jo at siden Nav i Fet var så effektive ville kommunens forsikringsselskap også være raskt på banen. Men det stemte ikke. Først i juli i fjor fikk jeg brev fra Vital Forsikring om at de var helt uenig i Nav sin avgjørelse om at det dreide seg om en yrkesskade. Begrunnelsen var at skaden oppsto på et personalseminar der den faglige delen var avsluttet. Det hadde ingen betydning for forsikringsselskapet at middagen sto på programmet og inngikk som en del av det to dager lange personalseminaret, sier Fosberg.

Hun er svært skuffet over at ingen ansvarlige i Fet kommune har tatt seg bryet med å kontakte henne etter at hun ble skadet.

Arbeidsavklaringspenger

– Jeg søkte Nav om arbeidsavklaringspenger, men fikk avslag i desember i fjor. Nav mente da at min arbeidsevne ikke var nedsatt som følge av skade eller sykdom. Det ble vist til at jeg hadde «noen helsemessige begrensninger» med hensyn til fysisk belastning, men at jeg likevel ville ha muligheter til å komme i arbeid som var forenlig med min situasjon.

– Her ble det blant annet nevnt førstesekretær i offentlig administrasjon, kontormedarbeider, tannlegeassistent og butikkmedarbeider. Også jeg som har problemer med å plukke opp et papir på gulvet, sier en oppgitt Aina F. Fosberg.

Anker avgjørelsen

– Vi har anket avslaget fra Vital Forsikring inn for Finansklagenemnda, opplyser advokat Anne Gry Rønning Aaby i Fagforbundet til Romerikes Blad.

– Dette er etter min mening en klar yrkesskade, noe Nav også var enig i. Jeg synes dessuten at arbeidsgiveren, Fet kommune, burde bistått sin arbeidstaker i en så omfattende prosess der hun i realiteten har vært nødt til å gjøre det meste selv.

– Dessuten skal slike skader meldes til arbeidstilsynet. Så vidt jeg vet har ikke dette skjedd i dette tilfellet.

– Jeg er av den oppfatning at skaden skjedde i arbeidstida. Et personalseminar defineres som arbeid. Det er helt vanlig at man på et seminar som går over to dager får middag når den første dagens program er over, mener advokaten.

Varslet ikke hovedverneombudet

Hovedverneombudet i Fet kommune ble ikke varslet om skaden som Aina F. Forsberg ble påført under seminaret på Hurdalsjøen hotell.

– Dette var en glipp og burde selvsagt ikke skjedd, sier rådmann Lars Ole Saugnes til Romerikes Blad.

Navs egen definisjon av yrkesskade er personskade, sykdom eller dødsfall som følge av en arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet.

Det er et vilkår at yrkesskaden har oppstått mens arbeidstakeren er yrkesskadedekket. De aller fleste arbeidstakere er yrkesskadedekket gjennom sitt arbeidsforhold med obligatorisk dekning.

Arbeidsgiver har plikt til å sende melding til Nav om yrkesskader. Dersom arbeidsgiveren ikke gjør dette kan den enkelte melde skaden selv på et eget skjema.

Artikkeltags