I dag presenterer privatetterforsker Tore Sandberg fra Kløfta helt nye, og ifølge ham selv betydningsfulle, avsløringer i Orderud-saken. Funnene skal framlegges når han holder foredrag for over 650 journalister på den årlige SKUP-konferansen i Tønsberg i ettermiddag.

Romerikes Blad har fått tilgang til flere av de nye momentene Sandberg nå skal presentere. Konklusjoner i det såkalte våpenbeviset som ikke holder vann og betydelige mangler i politiets etterforskning, er blant det han hevder å ha funnet.

– Holder ikke

De nye momentene rundt våpenbeviset, altså spørsmålet om hvilke våpen som ble brukt til å ta livet av Anne Orderud Paust og foreldrene Kristian og Marie Orderud 22. mai 1999, er ifølge Sandberg trolig de viktigste elementene han nå har avdekket.

– Her mener jeg konklusjonene som politiets våpensakkyndige presenterte i retten ikke holder. Etter en gjennomgang av argumentasjonen som er brukt, er det tydelig at den sakkyndige på flere punkter argumenterer mot seg selv, sier Sandberg til Romerikes Blad.

LES OGSÅ: Får ikke sjekke Orderudbevis

Blant annet hevdet, ifølge Sandberg, den sakkyndige at magasinet i et av de aktuelle våpnene i saken avgir et slags fingeravtrykk på patronhylsen, og at han derfor med sikkerhet kunne fastslå hvilket våpen som var brukt.

– Samtidig sier han at produsenten sliper magasinenes innvendige overflate slik at de ikke lager merker eller spor. I så fall kan man jo ikke fastslå hvilket våpen hylsene kommer fra. Og da er det noe som ikke stemmer med dette beviset, påpeker privatetterforskeren, som jobber på oppdrag for Per og Veronica Orderud.

–Faller våpenbeviset, faller mye av det viktigste i bevismaterialet mot Per og Veronica bort. Det samme gjelder for så vidt Lars Grønnerød, sier Sandberg.

– Politiet har feil tall

Privatetterforskeren sier han etter en nitid gjennomgang av saksdokumenter også har funnet ut at politiet hele tiden skal ha operert med feil antall skudd som ble avfyrt i kårboligen på Orderud gård natt til pinseaften i 1999.

– I alle saksdokumenter oppgir politiet at det falt 13 skudd. Jeg kan nå med sikkerhet dokumentere at det ble avfyrt 14. Kanskje enda flere. Dette sier noe om nivået på politiets arbeid i saken, sier Sandberg.

– Viktige elementer

Sammen med advokat Frode Sulland leverte Tore Sandberg onsdag denne uken en begjæring til Nedre Romerike tingrett om å få utlevert beslag og bevis i Orderud-saken. Videoopptak og fotografier er blant materialet de ønsker utlevert.

De har også navngitt en person overfor Gjenopptakelseskommisjonen, som de mener er den mystiske 180-innringeren.

– Funnene vi nå har gjort vil være viktige elementer når vi etter hvert blir klare til å levere en gjenopptakelsesbegjæring i saken, fastslår Tore Sandberg.