Planene for det fem dekar store kvartalet mot Storgata ble nylig lagt frem for politikerne.

Leder Ulf Bakke (Ap) i Hovedutvalg for teknisk sektor synes det ser spennende ut, men er sikker på én ting: – Det blir nok en ny høydediskusjon, spår han.

Ni etasjer

Med et tårn som strekker seg så langt som ni etasjer fra gatenivå, betyr det at den gamle normen med at ingen bygg skal over kirketårnets høyde bli utfordret.

Kirketårnet er på ca. ni etasjer, og er per i dag det høyeste bygget i sentrumskjernen. Men politikerne har vært tydelige på at de vil åpne for å tillate høyere bygg hvis prosjektene er bra nok.

– Det som vil særtegne prosjektet er et torg i krysset Storgata- Gjerdrumsgata, der Nye Folkets Hus blir liggende med inngang til torget. Det samme gjør kafeen og øvrige utleieareal, forklarer arkitekt Kjell Godøy hos Hille Melby arkitekter.

Skulptur med lokalvri

Her ønsker han også å få inn en skulptur, gjerne med lokal forankring.

– Vi har kastet ball med aktører i Lillestrøm, og fått forslag om å bygge på historien rundt fly og flyplassen. Skulpturen på illustrasjonen her er ikke noe endelig, understreker han.

Nye Folkets Hus er tiltenkt en ny festsal på 500 kvadratmeter med tilhørende lagerplass, kjøkken og møterom. Til sammen 1.500 kvadratmeter.

Takterrasse

På taket av Nye Folkets Hus blir det et uteareal disponibelt for beboerne i de vel 200 nye leilighetene i kvartalet.

Godøy har også tenkt miljø og lagt vekt på god plass til sykkelparkeringer.

– Vi har tro på Lillestrøm som en sykkelby og vil slutte opp om det, forklarer han. Kvartalet eies av Thon Eiendom, AF Gruppen, Folkets Hus, Skedsmo kommune og Contest Invest as (Erik Tosterud).

Arkitekter og byutviklere har uten tvil fått med seg Skedsmo kommunes ønske om å myke opp og gjøre nye bygårder i sentrum av Lillestrøm mer luftig.

Tar det igjen i høyden

At de kan ta igjen det de gir bort til offentlig rom i form av varierende høyde, godt over den egentlige høydebegrensningen på fem etasjer, har heller ikke gått dem hus forbi.

– Dette er i tråd med kommunens Strakks-prosjekt, der det er lagt opp til en oppløst kvartalsstruktur. Det gir et mer innblikk i kvartalet og vi åpner opp på gateplan, forklarer Godøy.

I prosjektet har han sett til utbyggingen som kommer på den andre siden av Gjerdrumsgata, skisser utbyggeren foreløpig vil vente med å dele med Romerikes Blad.

Her har Godøy blant annet tatt videre en passasje som skal være lagt inn i nabokvartalet i sør, og strukket den gjennom Folkets Hus-kvartalet.

Dette skal gi en sammenhengende ny gate gjennom de to kvartalene fra kirken og opp til Nannestadgata.

Tidligere har medeier Erik Tosterud uttalt til avisen at han håper å komme i gang med utbyggingen i løpet av 2014.