– Tør jeg driste meg til å si at vi har bransjens beste medlemmer?

Terje Ragnem, administrerende direktør i TNT Norge, legger iallfall ikke skjul på at de ansatte er avgjørende for bedriftens suksess.

– De er viktigst. Det hjelper ikke med gode systemer uten flinke folk, sier han.

I år kan TNT Norge vise til et reelt overskudd på 51 millioner før skatt, mot fjorårets resultat på 35 millioner. TNT er europeisk markedsleder innen ekspresstransport, logistikk og posthåndtering. Bedriften på Kjeller er i toppsjiktet globalt med et av de høyeste resultatene.

– Vi trodde ikke vi kunne gjenta suksessåret 2003, men det gjorde vi allerede i 2004. Hittil i år har vi oppnådd 25 prosent økning i godsmengde, sier Ragnem.

Viktige tiltak

I høst ble TNT Norge kåret til Norges sjette beste arbeidsplass av Økonomisk Rapport og organisasjonen Best Place to Work. Medarbeiderundersøkelser viser at tilfredsheten blant de ansatte ligger på 95 prosent.

– Arbeidsplassen er tilrettelagt for hver enkelt. Opplæring og introduksjonskurs blir satt i gang fra første arbeidsdag, for at man skal få inntrykk av hvordan bedriften fungerer, sier import- og fortollingssjef Morten Langberget.

Arbeidskollega Trygve Amundsen er overrasket over hvor smertefri overgangen fra et lite spedisjonsfirma til TNT var da han startet i jobben for ett og et halvt år siden.

– Jeg var spent da jeg skulle starte i en bedrift med 140 nye ansikter å forholde seg til. Men det var lett å komme utenfra da mottakelsen var så god, sier han.

Langberget og Amundsen mener at små som store tiltak spiller inn på trivselen. Individuelt tilrettelagte arbeidsstasjoner, lamper med spesielt lys som skal holde de ansatte friske og opplagte, frukt, treningstilskudd, små påskjønnelser i feriene, sikkerhetsrapportering, gode pensjonsvilkår – alt er med på å øke trivselen, som er avgjørende, ifølge de to.

Åpen dialog

Veien til direktørens kontor er heller aldri lang dersom de ansatte føler behov for å diskutere ulike forhold.

– Her merker vi ikke noe stort skille mellom ledelse og ansatte. Vi har en åpen dialog, sier Amundsen.

Han mener det er viktig å ha beslutningsdyktige ledere som ikke sender problemene videre til andre instanser, slik at de blir glemt før de blir løst.

Verken Amundsen eller Langberget er medlem av noen fagforening og kjenner ikke til noen som er det i bedriften.

– Vi føler ikke at det er noe behov for det, sier de.

De føler de har mulighet til å komme med alle mulige slags forespørsler, men samtidig finnes det representanter for de ansatte som kan mekle mellom ansatte og ledelse dersom overtramp skulle skje.

TNTs ansatte har en relativt lav gjennomsnittsalder – den er på rundt 30 år.

– Ledelsen fører en bevisst rekrutteringspolitikk. De velger nok litt samme type mennesker, noe som gjør at vi fungerer godt sammen, sier Langberget.

Ragnem mener at man har klart å skape en bedrift der alt henger sammen.

– Mange bekker små ... Vi klatrer hele veien for å være best.

TNT Norge, Kjeller

Antall ansatte: 140

Regnskapstall (mill. kr.)20032004

Omsetning210,0234,3

Res. før skatt35,251,0