Jon Theodor Hauger" /> Jon Theodor Hauger" /> Gå til sidens hovedinnhold

Nesten dobbelt så
mange flyktninger

Artikkelen er over 14 år gammel

Ved inngangen til 2007 bodde det 125.100 personer med flyktningbakgrunn i Norge.

De utgjorde 2,7 prosent av Norges befolkning og innebærer at antallet personer med flyktningbakgrunn nesten er blitt fordoblet de siste ti årene.

Det viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserte i dag.

13.991 flyktninger var ved inngangen av året bosatt i Akershus.

I 1997, utgjorde flyktninger fra Balkan, Vietnam og Iran de største gruppene i Norge. Siden den gang har antall personer med flyktningbakgrunn økt fra 63.300 til 125.100, en vekst på 61.800.

Flest i Oslo

Det er ikke overraskende hovedstaden som har størst andel flyktninger, med sine 35.000 personer.

Dette er nesten 30 prosent av alle med flyktningbakgrunn og 6,4 prosent av befolkningen i Oslo, melder SSB.

Lavest andel finner vi i Nord-Trøndelag og Troms der personer med flyktningbakgrunn utgjorde henholdsvis 1,1 og 1,2 prosent av totalbefolkningen per 1. januar 2007.

SSB bruker begrepet «flyktning» om personer bosatt i Norge, som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner (familietilknyttede til flyktninger medregnet), uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus. Barn som flyktningene har fått etter at de kom til Norge, er ikke regnet med. De som opprinnelig kom av andre grunner, men senere har fått flyktningtillatelse, er også medregnet.