Fylkesvei 241, bedre kjent som Sukkerveien, går mellom Eikeheia i Setskog og Bergerud i Skillingmark og er en yndet smuglerrute.

Ikke sjeldent blir det beslaglagt øl, sprit og sigaretter for flere hundre tusen kroner i kjøretøy som passerer den ubemannede grenseovergangen.

Men det kan det nå bli slutt på.

Ubemannet grense

I løpet av sommeren starter arbeidet med å montere opp kameraer på til sammen 18 grenseoverganger mellom Ørje i Østfold og Grue i Hedmark. Deriblant Sukkerveien.

– Vi regner med at kameraene vil være på plass til høsten, sier avdelingssjef for grensekontroll i Tollregion Øst-Norge, Asle Farberg til Romerikes Blad.

Grunnen til at flere grenseoverganger nå får kameraer, er at smugling i økende grad skjer over ubemannede grenseoverganger.

I Tollregion Øst-Norge (Østfold, Hedmark og Oppland) er det totalt 38 grenseoverganger, inkludert Sukkerveien.

Av disse er fem bemannet. Kun sju overganger har i dag kameraovervåking.

Forsinket

Tollvesenet ser fram til å få enda flere kameraer på plass.

– Det har tatt litt lengre tid enn planlagt fordi det har vært nødvendig å inngå avtaler om leie eller lån av stolper hvor kameraene skal settes opp. Kameraene vil føre til flere kontroller og mer effektive og målrettede kontroller, sier Farberg.

Kameraene kombinerer gjenkjenning av kjennetegn på kjøretøyet med bilde av grensepasseringen.

Ved mistanke om smugling vil operatørene som overvåker kameraene, dirigere tollpatruljen til den aktuelle grenseovergangen slik at kjøretøyet kan spores opp og kontrolleres.

Sjekkes mot database

– Kjøretøyets kjennemerke blir sjekket opp mot veivesenets database, Autosys, og tollvesenets eget etterretningssystem. Det betyr at vi blant annet kan sjekke om kjøretøyet er registrert for tidligere smuglingsforsøk, sier Farberg.

Tall fra Statens vegvesen viser at det passerer i gjennomsnitt mellom null til 350 kjøretøy i døgnet på Sukkerveien.