Nå skal det kun saltes i ekstreme situasjoner

MÅ REDUSERE: Alle entreprenører som inngår kontrakter om vintervedlikehold av veiene i Akershus i årene som kommer, må finne seg å bruke vesentlig mindre salt enn tidligere. FOTO: MORGAN ANDRESEN

MÅ REDUSERE: Alle entreprenører som inngår kontrakter om vintervedlikehold av veiene i Akershus i årene som kommer, må finne seg å bruke vesentlig mindre salt enn tidligere. FOTO: MORGAN ANDRESEN

Artikkelen er over 6 år gammel

Politikerne i Akershus har vedtatt et veisaltingen skal reduseres til et minimum. – I første omgang forventer jeg en halvering, sier Inge Solli (V).

DEL

Et samlet Akershus fylkesting vedtok mandag at veisaltingen i fylket skal reduseres til et minimum (se hele vedtaket nederst i saken).

– Dette innebærer at det kun skal saltes i ekstreme tilfeller. Fra nå av skal hovedregelen være at man ikke bruker salt, sier fylkestingsmedlem Inge Solli (V).

– Hvor mye skal saltingen reduseres?

– Vi har ikke tallfestet det eksakt. Men jeg forventer en halvering nå i første omgang, og på sikt snakker vi om ytterligere reduksjon, sier Solli.

I 2010 ble det brukt over 18.000 tonn veisalt Romerike. På landsbasis var tallet 240.000 tonn.

– Viktig initiativ

Det er interesseorganisasjonen «Stopp veisaltingen» som har samlet inn underskrifter og sørget for at politikerne i Akershus måtte behandle et forslag om å kutte ut saltingen på riks- og fylkesveiene.

– Dette viser at det nytter å engasjere seg. Dette innbyggerinitiativet har bidratt til en viktig endring, sier Solli.

Ifølge fylkestingsmedlemmet har Venstre, som lenge har vært positive til å kutte ned på veisaltingen, jobbet i kulissene med å finne fram til et forslag som samtlige politiske partier kunne enes om.

– Det har vi nå klart. Nå har politikerne gitt et klart signal til Statens vegvesen om hva som forventes. De nye kravene må innlemmes i alle framtidige kontrakter med entreprenører som får ansvaret for vintervedlikehold, sier Solli.

Skal følge opp

For å sikre at vedtaket blir fulgt opp, har fylkestinget også vedtatt at det årlige forbruket av salt skal innrapporteres til hovedutvalget for samferdsel.

– Jeg sitter i dette utvalget, så jeg vil personlig følge opp at vedtaket blir fulgt opp, sier fylktestingsmedlemmet.

Årsaken til at politikerne ønsker å redusere saltbruken, er hensynet til miljøet, i tillegg til at bilene blir skadet av alt saltet.

– Hva skal dere bruke hvis dere ikke skal bruke salt?

– Ifølge veivesenet finnes det ingen fullverdig erstatter for veisalt. Men det finnes noen preparater som kan brukes. I tillegg må det satses mer på høvle bort isen fra veibanen, sier Solli.

Vedtaket

Dette er forslaget som er vedtatt:

Forslag til vedtak sak 26/12

1. Akershus fylkeskommune ser at forbruket av veisalt har økt betydelig i Norge og Akershus de siste årene og at denne utviklingen er uheldig. Fylkeskommune skal derfor ha som mål å redusere veisaltingen til et minimum på veiene i fylket og øke innsatsen for andre tiltak som kan bedre fremkommelighet og gi økt trafikksikkerhet. Når fjerning av is /snø i veibanen er påkrevd, bør det mest miljøvennlige middelet benyttes, innenfor budsjettrammen.

2. Akershus fylkeskommune ber Statens vegvesen dokumentere utviklingen i saltbruken på hhv riks- og fylkesveier. Nye kontrakter må inneholde klare krav til å holde saltbruken minimal.

3. Akershus fylkeskommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres til hovedutvalg for samferdsel.

4. Det fremmes en sak for fylkestinget som belyser i hvilken grad fylkeskommunen kan unngå salting. Saken må redegjøre for de eventuelle merutgifter ved valg av andre løsninger enn salting. Prinsippene for beslutningstaking nevnt i naturmangfoldsloven ivaretas i dette arbeidet, og vurderingene skal fremgå av beslutningsgrunnlaget.

Artikkeltags