Nå felles resten av trærne på eiendommen Storgata 3. Og denne gangen har grunneier Bjørn Dæhlie sitt på det tørre.

Ullensaker kommune svarte i desember ja på skikongens søknad om felling av poplene.

Frasa seg ansvaret

– Når jeg ser at trærne har råte i kjernen, og er langt over normal levealder, kan ikke jeg som eier lenger ta ansvaret rent sikkerhetsmessig, skrev Dæhlie i søknaden til kommunen.

Da han for ett år siden felte nesten alle trærne i hagen uten å søke om tillatelse, fikk han 50.000 kroner i bot av kommunen. Kun en enslig bjørk vil stå igjen på eiendommen etter den nå godkjente trefellingen.

– Trærne er gamle, over forventet levetid, svarte avdelingsleder byggesak, Brit Johanne Søvde, på spørsmål om bakgrunnen for at de nå sa ja til trefelling.

Erstattes?

Dæhlie engasjerte Sven Myrvold AS for å gjennomføre en fullstendig tilstandsrapport av trærne. Denne rapporten konkluderte med at trærne må tas. Naboer har også reagert.

Kommunen har så langt ikke stilt krav til erstattende beplantning.

– Det vil bli sett på i reguleringsprosessen, sa Søvde til Romerikes Blad i desember.