Nå er det tid for soning

SONING: Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen (72) er bedt om å møte i Kongsvinger fengsel i morgen. 
FOTO: KAY STENSHJEMMET

SONING: Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen (72) er bedt om å møte i Kongsvinger fengsel i morgen. FOTO: KAY STENSHJEMMET

Artikkelen er over 8 år gammel

Tidligere vannverkssjef Ivar T. Henriksen er innkalt til soning av vannverksdommen i Kongsvinger fengsel. Soningen skal etter planen starte i morgen.

DEL

Også for de to andre som er dømt til årelange fengselsdommer i vannverkssaken, Henriksens sønn Pål H. Henriksen og forretningspartner Eilert Støen, er det tid for soning.

Av hensyn til taushetsplikten kan verken Kriminalomsorgen eller politiet bekrefte soningsopplysningene, men etter hva RB forstår er Ivar T. Henriksen bedt om å møte til soning i Kongsvinger fengsel i morgen. Det skal imidlertid være en viss mulighet for at soningen kan bli utsatt.

Bekreftet innkallingen

Ivar T. Henriksen bekrefter soningsinnkallingen, men ønsket ikke å gi noen kommentarer til RB i går.

Pål H. Henriksen og Eilert Støen skal etter hva RB erfarer sone henholdsvis i Ullersmo fengsel og ved lavsikkerhetsfengselet Bastøy.

Henriksens sønn starter også soning denne uka, mens Støen skal ha møtt til soning tidligere denne måneden.

RB var i går i kontakt med flere av advokatene til de dømte, men de ønsker ikke å kommentere soningen.

Eidsivating lagmannsrett dømte Ivar T. Henriksen til sju og et halvt års fengsel, Pål H. Henriksen til fire års fengsel og Eilert Støen til to år ti måneders fengsel da de avsa dom i slutten av mai.

Må sone to tredjedeler

I praksis må alle tre sone minst to tredjedeler av dommen. Det bekrefter jurist Oven Egeland i Kriminalomsorgen, som av hensyn til den nevnte taushetsplikten presiserer at han ikke kommenterer vannverkssaken spesielt.

– Hovedregelen er at man må sone minst to tredjedeler av dommen før man får prøveløslatelse. Det er imidlertid regler som sier når en prøveløslatelse kan finne sted og hva som gjør det tilrådelig. Gjengangerkriminalitet, uoppgjorte straffbare forhold, dårlig atferd i fengselet, eller det å unnlate å møte til soning, er momenter som kan forhindre en prøveløslatelse, sier Egeland.

For den tidligere vannverkssjefens del, betyr det at han må beregne å tilbringe de neste fem årene bak murene. Sønnen Pål må sone to år og åtte måneder, mens Eilert Støen slipper ut før det er gått to år.

72 år gamle Henriksen vil heller ikke få spesialbehandling på grunn av alder. Det er nemlig ikke noe som heter pensjonist i norske fengsler.

Permisjonsmuligheter

Uansett vil både far og sønn Henriksen og Støen se friluft før dette. Permisjoner fra fengselet kan man nemlig få etter en tredjedel av fullført soning, vel å merke etter at man har sonet minst fire måneder.

Man kan gjennomføre 18 ordinære permisjonsdøgn per år, men fengselet kan gi utvidet permisjon til 30 døgn per år, dersom det foreligger særlige grunner.

Det er også mulig å få innvilget såkalte velferdspermisjoner. Slike permisjoner kan gis på ethvert tidspunkt under straffegjennomføringen inntil ordinær permisjonstid er oppnådd.

– Et klassisk eksempel er begravelse til et nærstående familiemedlem, men også da må det være sikkerhetsmessig forsvarlig. Er det mistanke om at permisjonen blir misbrukt, så får man ikke permisjon selv om nesten hele straffen er sonet, forklarer Egeland.

For all permisjonsavvikling gjelder på generelt grunnlag at permisjonen forutsetningsvis framstår som sikkerhetsmessig forsvarlig, der permisjonsavviklingen framstår som hensiktsmessig i forhold til straffens formål og der permisjon antas være i overensstemmelse med den allmenne rettsfølelse.

Artikkeltags